Vypis jednani

Aktuální jednání

08. března 2021 9:00 - 9:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
I. Ús 1154/20
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 152
Stručná charakteristika:
náhrada nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení před ESLP
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

09. března 2021 9:00 - 9:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
I. ÚS 3906/17
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 151
Stručná charakteristika:
náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím při výkonu veřejné moci
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

09. března 2021 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
I. ÚS 2399/19
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 151
Stručná charakteristika:
Výkon rozhodnutí trestních soudů o nárocích poškozeného v trestním řízení ve světle požadavků práva na spravedlivý proces
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu