Aktuální jednání

28. května 2020 9:00 - 9:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
III. ÚS 3997/19
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 152
Stručná charakteristika:
právo na soudní ochranu
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

28. května 2020 10:00 - 10:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
II. ÚS 1307/19
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 151
Stručná charakteristika:
Právo na soudní ochranu a na ochranu majetku
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

02. června 2020 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
I. ÚS 387/20
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 152
Stručná charakteristika:
Povinnost obecných soudů interpretovat a aplikovat § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. v řízení o výkonu rozhodnutí vydaných v jiném členském státě eurokonformním způsobem
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu