Personální složení a obměny Ústavního soudu v letech 2003 - 2013

Dne 6. srpna 2003 byl jmenován soudcem a předsedou Ústavního soudu Pavel Rychetský, spolu se znovu jmenovanými Vojenem Güttlerem a Pavlem Holländerem.

Další odcházející soudci byli postupně v druhém pololetí roku 2003 nahrazeni Dagmar Lastoveckou (29. srpna 2003), Janem Musilem (27. listopadu 2003) a Jiřím Nykodýmem (17. prosince 2003), následující rok pak byli jmenováni Stanislav Balík (26. května 2004), Michaela Židlická (16. června 2004) a opětovně i Ivana Janů (16. září 2004). Soudcovský sbor však stále nebyl naplněn, nadto ho postihly další odchody, neboť 9. listopadu 2003 vypršelo funkční období Evě Zarembové, 29. března následujícího roku Pavlu Varvařovskému a o dva měsíce později (8. května 2004) se funkce soudce vzdal Jiří Malenovský, který se stal soudcem Soudního dvora Evropských společenství v Lucemburku. V plném počtu tak Ústavní soud zasedl až v prosinci roku 2005, kdy po soudkyni Vlastě Formánkové, jmenované 5. srpna 2005, byl jmenován i patnáctý ústavní soudce Vladimír Kůrka (15. prosince 2005).

Jmenováním Vladimíra Kůrky byla ukončena turbulentní doba spojená s cyklickou obměnou Ústavního soudu. Ústavní soud v plném obsazení pod předsednictvím Pavla Rychetského pracoval až do 20. března 2012, kdy vypršel mandát místopředsedkyni Ústavního soudu Elišce Wagnerové. Jejím odchodem započala nová cyklická obměna Ústavního soudu, která vyvrcholila zejména v druhé polovině roku 2013, kdy uplynulo funkční období dalším devíti soudcům Ústavního soudu, a to Františku Duchoňovi (6. června 2012), Jiřímu Muchovi (28. ledna 2013), Miloslavu Výbornému (3. června 2013), Pavlu Holländerovi (6. srpna 2013), Vojenu Güttlerovi (6. srpna 2013), Pavlu Rychetskému (6. srpna 2013), Dagmar Lastovecké (29. srpna 2013), Janu Musilovi (27. listopadu 2013) a Jiřímu Nykodýmovi (17. prosince 2013). Odcházející soudci byli postupně nahrazeni Miladou Tomkovou (3. května 2013 jmenována do funkce místopředsedkyně Ústavního soudu), Jaroslavem Fenykem (3. května 2013, 7. srpna 2013 jmenován do funkce místopředsedy Ústavního soudu), Janem Filipem (3. května 2013) a Vladimírem Sládečkem (4. června 2013).