Energetická náročnost budovy

Energetická náročnost budovy

Hodnocení energetické náročnosti je provedeno formou průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, §7a, odst. 1, odst. b).

Průkaz energetické náročnosti je zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

S ohledem na skutečnost, že všechny části budovy jsou vzájemně stavebně i funkčně propojené, jsou z hlediska hodnocení zahrnuty do jedné zóny a hodnocení je provedeno souhrnně jedním průkazem energetické náročnosti.

PDF ikona Průkaz energetické náročnosti budovy (274 KB, PDF)