Taláry a insignie

Taláry a insignie soudců Ústavního soudu

Soudci Ústavního soudu nosí při veřejných jednáních talár; jako ve většině zemí disponujících orgánem ochrany ústavnosti soudního typu se taláry odlišují od talárů soudců obecných soudů či jiných právních profesí.

V roce 25. výročí vzniku Ústavního soudu a v souvislosti s připomenutím 100. výročí československé státnosti byl navržen a realizován talár ústavního soudce v nové podobě, jež vyjadřuje důstojnost, vážnost a výjimečnost Ústavního soudu v našem státním a politickém systému. Toto poselství vyjadřuje jak oděvní forma, tak barevné akcenty, které ctí státní barvy naší republiky; jako celek je talár vytvořen v duchu minimalismu.

 

Autorkou výtvarného návrhu taláru je prof. Liběna Rochová, oděvní designérka a vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

 

Autorkou návrhu i provedení řetězu předsedy Ústavního soudu je doc. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

 

Autorkou návrhu i provedení pokrývky hlavy je designérka Sofya Samareva, absolventka Ateliéru designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.