Organizace ÚS

Organizace Ústavního soudu

Ústavní soud vznikl podle Ústavy České republiky jako soudní orgán ochrany ústavnosti. Jeho působnost a základní organizační uspořádání upravuje zákon o Ústavním soudu, v podrobnostech pak vnitřní předpisy. Organizačně i rozpočtově je Ústavní soud nezávislý na jiných státních orgánech.  

Organizační struktura

Organizační struktura Ústavního soudu

Ústavní soud se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších soudců. Konkrétní organizační uspořádání Ústavního soudu stanovuje Organizační řád.

 Organizační struktura Ústavního soudu (1.6 MB, PDF)

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

V této sekci naleznete aktuální vnitřní předpisy Ústavního soudu upravující jednak jeho organizační strukturu a správu, jednak vlastní výkon ústavního soudnictví.

Základními vnitřními předpisy upravujícími vlastní výkon ústavního soudnictví jsou:

Rozhodnutí o ustavení senátů Ústavního soudu

Rozhodnutí o ustavení senátů Ústavního soudu

přijímané plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. m) zákona o Ústavním soudu,

 Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 4.3.2020 (126 KB, PDF)

 Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 1.1.2020 (111 KB, PDF)

 Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 1.2.2019 (219 KB, PDF)

Pravidla rozdělení agendy

Pravidla rozdělení agendy

přijímaná plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. m) zákona o Ústavním soudu,

 Org. 15/20 Úplné znění rozhodnutí o pravidlech rozdělení agendy k 1. 1. 2020 (účinné od 4. 3. 2020) (127 KB, PDF)

 Org. 63/19 Úplné znění rozhodnutí o pravidlech rozdělení agendy k 1.1.2020  (106 KB, PDF)

Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem

Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem

přijímané plénem podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu,
 Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem Org. 24-14 ze dne 25. 3. 2014 (140 KB, PDF)

Kancelářský a spisový řád

Kancelářský a spisový řád

přijímaný plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. l) zákona o Ústavním soudu.
 Kancelářský a spisový řád (389 KB, PDF)

Předpisy - soudní správa

Základními vnitřními předpisy upravujícími organizační strukturu a správu Ústavního soudu jsou:

Organizační řád

 Organizační řád (v aktuálním znění) (502 KB, PDF)
 přílohy organizačního řádu (246 KB, PDF)

Bezpečnostní a návštěvní řád

 Bezpečnostní a návštěvní řád (úplné znění k 1.9.2018) (314 KB, PDF)

Knihovní řád

 Knihovní řád (152 KB, PDF)

Spisový a skartační řád

upravuje nakládání se spisy a písemnosti soudní správy.
 Spisový a skartační řád (751 KB, PDF)

Tyto předpisy schvaluje a vydává předseda Ústavního soudu podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, případně generální sekretář.

Rozvrh práce Ústavního soudu

Rozvrh práce Ústavního soudu

Na základě předpisů přijímaných a schvalovaných plénem Ústavního soudu vydává předseda Ústavního soudu pro každý kalendářní rok rozvrh práce Ústavního soudu a jeho změny.

 Rozvrh práce Ústavního soudu na období od 1. ledna 2020 (znění účinné od 8. dubna 2020) (327 KB, PDF)

 Pokyn předsedy Ústavního soudu č. Org. 37/20 k pozastavení přidělování věcí soudci Davidu Uhlířovi  (15 KB, PDF)

Rok 2007

 Org. 1/07 rozvrh práce 2007 (275 KB, PDF)