Organizace ÚS

Organizace Ústavního soudu

Ústavní soud vznikl podle Ústavy České republiky jako soudní orgán ochrany ústavnosti. Jeho působnost a základní organizační uspořádání upravuje zákon o Ústavním soudu, v podrobnostech pak vnitřní předpisy. Organizačně i rozpočtově je Ústavní soud nezávislý na jiných státních orgánech.  

Organizační struktura

Organizační struktura Ústavního soudu

Ústavní soud se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších soudců. Konkrétní organizační uspořádání Ústavního soudu stanovuje Organizační řád.

PDF ikona Organizační struktura Ústavního soudu (328 KB, PDF)

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

V této sekci naleznete aktuální vnitřní předpisy Ústavního soudu upravující jednak jeho organizační strukturu a správu, jednak vlastní výkon ústavního soudnictví.

Základními vnitřními předpisy upravujícími vlastní výkon ústavního soudnictví jsou:

Rozhodnutí o ustavení senátů Ústavního soudu

Rozhodnutí o ustavení senátů Ústavního soudu

přijímané plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. m) zákona o Ústavním soudu,

PDF ikona Změna rozhodnutí o ustavení senátů účinná od 2. února 2024 (128 KB, PDF)

PDF ikona Rozhodnutí o ustavení senátů a pravidlech rozdělení agendy od 1. 1. 2024 (151 KB, PDF)

 

PDF ikona Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů a pravidlech rozdělení agendy účinné od 30. listopadu 2023 (176 KB, PDF)

PDF ikona Změna rozhodnutí o ustavení senátů účinná od 30. listopadu 2023 (127 KB, PDF)

PDF ikona Změna rozhodnutí o ustavení senátů účinná od 10. srpna 2023 (127 KB, PDF)

PDF ikona Změna rozhodnutí o ustavení senátů účinná od 6. června 2023 (230 KB, PDF)

PDF ikona Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů a pravidlech rozdělení agendy účinné od 4. května 2023 (173 KB, PDF)

PDF ikona Změna rozhodnutí o ustavení senátů účinná od 4. května 2023 (126 KB, PDF)

PDF ikona Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů a pravidlech rozdělení agendy od 22. února 2023 (168 KB, PDF)

PDF ikona Změna rozhodnutí o ustavení senátů účinná od 22. února 2023 (116 KB, PDF)

PDF ikona Rozhodnutí o ustavení senátů a pravidlech rozdělení agendy od 1. 1. 2023 (152 KB, PDF)

PDF ikona Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 1. 1. 2022 (128 KB, PDF)

PDF ikona Změna rozhodnutí o ustavení senátů od 11. 12. 2021 (169 KB, PDF)

PDF ikona Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 1. 1. 2021 (138 KB, PDF)

PDF ikona Úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů od 4. 3. 2020 (126 KB, PDF)

Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem

Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem

přijímané plénem podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu,
PDF ikona Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem Org. 24-14 ze dne 25. 3. 2014 (140 KB, PDF)

Kancelářský a spisový řád

Kancelářský a spisový řád

přijímaný plénem Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. l) zákona o Ústavním soudu.
PDF ikona Kancelářský a spisový řád (389 KB, PDF)

Předpisy - soudní správa

Základními vnitřními předpisy upravujícími organizační strukturu a správu Ústavního soudu jsou:

Organizační řád

PDF ikona Organizační řád (v aktuálním znění) (309 KB, PDF)
PDF ikona přílohy organizačního řádu (328 KB, PDF)

Bezpečnostní a návštěvní řád

PDF ikona Bezpečnostní a návštěvní řád (úplné znění k 1. 10. 2023) (368 KB, PDF)

Knihovní řád

PDF ikona Knihovní řád (311 KB, PDF)

Spisový a skartační řád

upravuje nakládání se spisy a písemnosti 

PDF ikona Spisový a skartační řád (1.1 MB, PDF)

Tyto předpisy schvaluje a vydává předseda Ústavního soudu podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, případně generální sekretář.

Vnitřní oznamovací systém

PDF ikona Směrnice o ochraně oznamovatelů (440 KB, PDF)

Rozvrh práce Ústavního soudu

Rozvrh práce Ústavního soudu

Na základě předpisů přijímaných a schvalovaných plénem Ústavního soudu vydává předseda Ústavního soudu pro každý kalendářní rok rozvrh práce Ústavního soudu a jeho změny.

PDF ikona Aktuální znění rozvrhu práce na rok 2024 (213 KB, PDF)

PDF ikona Org. 22/24 Změna rozvrhu práce účinná od 19. března 2024 (94 KB, PDF)

PDF ikona Org. 10/24 Změna rozvrhu práce účinná od 2. února 2024 (146 KB, PDF)

PDF ikona Org. 1/24 Rozvrh práce Ústavního soudu na rok 2024 (176 KB, PDF)

 

rok 2023

PDF ikona Org. 79/23 Změna rozvrhu práce účinná od 30. listopadu 2023 (144 KB, PDF)

PDF ikona Org. 68/23 Změna rozvrhu práce účinná od 12. října 2023 (95 KB, PDF)

PDF ikona Org. 56/23 Změna rozvrhu práce účinná od 10. srpna 2023 (153 KB, PDF)

PDF ikona Org. 40/23 Změna rozvrhu práce účinná od 6. června 2023 (409 KB, PDF)

PDF ikona Org. 34/23 Změna rozvrhu práce účinná od 10. května 2023 (62 KB, PDF)

PDF ikona Org. 30/23 Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu o dočasném snížení nápadu soudci Radovanu Suchánkovi (89 KB, PDF)

PDF ikona Org. 28/23 Změna rozvrhu práce účinná od 4. května 2023 (128 KB, PDF)

PDF ikona Org. 26/23 Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu o dočasném snížení nápadu soudci Radovanu Suchánkovi (87 KB, PDF)

PDF ikona Org. 14/23 Změna rozvrhu práce účinná od 22. února 2023 (98 KB, PDF)

PDF ikona Org. 10/23 Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu o dočasném snížení nápadu soudci Janu Filipovi (87 KB, PDF)

PDF ikona Org. 01/23  Rozvrh práce Ústavního soudu na období od 1. ledna 2023 (174 KB, PDF)

 

Rok 2007

PDF ikona Org. 1/07 rozvrh práce 2007 (275 KB, PDF)