O Ústavním soudu pod vedením Zdeňka Kesslera

Předsedou Ústavního soudu byl až do své rezignace ze zdravotních důvodů v únoru 2003 Zdeněk Kessler, místopředsedou Miloš Holeček (po rezignaci Zdeňka Kesslera byl do skončení svého funkčního období prezidentem republiky Václavem Klausem jmenován předsedou Ústavního soudu).

Soudci Ústavního soudu od 15. července 1993 byli Iva Brožová, Vojtěch Cepl, Vladimír Čermák, Pavel Holländer, Vojen Güttler, Vladimír Jurka, Vladimír Klokočka, Vladimír Paul, Antonín Procházka a Vlastimil Ševčík. V listopadu 1993 byl soudcovský sbor doplněn o Ivanu Janů, která se stala další místopředsedkyní soudu, a o Evu Zarembovou. V závěru března 1994 pak prezident republiky jmenoval posledního, patnáctého soudce, Pavla Varvařovského. Plénum Ústavního soudu ustavilo z těchto svých členů čtyři tříčlenné senáty: I. senát tvořili soudci Vojen Güttler, Vladimír Klokočka a Vladimír Paul, členy II. senátu byli soudci Iva Brožová, Vojtěch Cepl a Antonín Procházka, ve III. senátu zasedali soudci Pavel Holländer, Vladimír Jurka a Vlastimil Ševčík a konečně IV. senát tvořili soudci Vladimír Čermák, Pavel Varvařovský a Eva Zarembová.

V tomto složení zasedal Ústavní soud až do 8. prosince 1999, kdy se funkce soudkyně vzdala Iva Brožová. Tu od 4. dubna 2000 nahradil Jiří Malenovský (první soudce schvalovaný již Senátem Parlamentu). V souvislosti se svým zvolením soudkyní ad litem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii rezignovala 9. února 2002 Ivana Janů na funkci soudkyně a tedy i místopředsedkyně Ústavního soudu a na její místo byla 20. března téhož roku jmenována Eliška Wagnerová. Vladimíra Paula, který zemřel 3. dubna 2002, nahradil František Duchoň (jmenován byl 6. července 2002) a místo Vlastimila Ševčíka, zemřelého 15. prosince 2002, zaujal Jiří Mucha (jmenován byl 28. ledna 2003). Poté, co 12. února 2003 na svou funkci ze zdravotních důvodů rezignoval předseda Ústavního soudu Zdeněk Kessler, byl 3. června 2003 soudcovský sbor doplněn na plný počet patnácti soudců Miloslavem Výborným.

Stav plné obsazenosti však netrval dlouho. 15. července 2003 skončilo funkční období soudcům Vojtěchu Ceplovi, Vladimíru Čermákovi, Vladimíru Jurkovi, Vladimíru Klokočkovi, Antonínu Procházkovi a také Miloši Holečkovi, kterého po rezignaci Zdeňka Kesslera prezident Klaus jmenoval předsedou Ústavního soudu. Vojen Güttler a Pavel Holländer byli o měsíc později (6. srpna 2003) jmenováni na další funkční období, Pavel Holländer nově do funkce místopředsedy Ústavního soudu.