Spisovny v podzemí

Spisovny v podzemí

Po dokončení rekonstrukce suterénních prostorů budovy bylo rozhodnuto o vybudování spisoven v severní části suterénu. Ústavní soud ukládá spisy na dobu více než třiceti let, některé z nich až na dobu 100 let. Aktuálně je v různém stavu zpracování evidováno více než 88 tisíc soudních spisů, které bylo nezbytné postupně do spisoven uložit. Dále jsou ukládány obvyklé dokumenty vzniklé běžnou správní činností soudu. 

Předpokladem pro umístění spisoven do suterénu budovy byla jejich bezbariérová dostupnost z ostatních prostor soudu. K tomu byl vybudován bezbariérový výtah, který je situován středem severního schodiště budovy a propojuje všechna její poschodí. 

V rámci přijaté koncepce byla při dřívější rekonstrukci zřízena v severním traktu budovy sociální zázemí pro osoby s omezenou možností pohybu. Tímto byl naplněn záměr zajištění bezbariérového pohybu po budově a zároveň dostupnost spisoven pro převoz archivních dokumentů. 

Nové spisovny jsou řešeny soustavou samostatných buněk, ve kterých jsou udržovány optimální podmínky pro dlouhodobé uchování dokumentů. Systém buněk byl zvolen především z důvodu dispozice sklepních místností a nosných konstrukcí. Technické vybavení buněk je navrženo tak, aby umožnilo efektivní práci při ukládání a vyhledávání archivních dokumentů. 

Součástí oprav byla také obnova severního schodiště do jeho původní podoby. Toto schodiště (jako jediné v budově) nebylo dotčeno výměnou nášlapných vrstev schodišťových stupňů prováděnou v předchozí době, což se sice projevilo na jeho stavu (prasklé schodišťové stupně, popraskané podesty, porušené hrany schodů apod.), ale byla zachována původní kamenná masa schodišťových stupňů. 

Na schodištích byly instalovány nové světelné a zásuvkové rozvody, které umožňují napojit osvětlovací tělesa na inteligentní řídicí systémy budovy včetně napojení na páteřní rozvody nouzového osvětlení.


Vybavení buněk novými regály, jejichž nedílnou součástí je řízené mikroklima