Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Datum podání:
07.08.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/19 
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Mazanec Michal, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (822 KB, PDF).

 

Datum podání:
19.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/19
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

 

 

Návrh skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů in eventum jeho dílčích ustanovení. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.9 MB, PDF), podpisová listina PDF ikona zde (463 KB, PDF).

 

Datum podání:
28.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 92/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, LL.M., předseda volebního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony....

Datum podání:
15.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 104/20
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Krčmář Zdeněk, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (616 KB, PDF). 

 

Datum podání:
25.02.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/21
Navrhovatel:
T. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci dle ust. § 72 odst. 1 písm. a) druhá věta a ust. § 74 zákona č. 182/1993 Sb., zákona ě. 182/1993Sb., o Ústavním soudu., spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení...

Datum podání:
17.03.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a zrušení některých ustanovení zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona ě....

Datum podání:
30.03.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (666 KB, PDF). 

 

Datum podání:
02.04.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení:

a) části usnesení vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021, č. 298, o přijetí krizového opatření; a

b) části usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021, č. 315, o změně krizových opatření,

spojený...

Datum podání:
07.05.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/21
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. PhDr. Výborný Štěpán, Ph.D., předseda senátu 14 A, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na prohlášení neústavností § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.7 MB, PDF). 

 

Datum podání:
10.06.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/21
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.2 MB, PDF). 

 

Datum podání:
23.08.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/21
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno 2
Předmět:

Návrh veřejného ochránce práv na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (592 KB, PDF). 

 

Datum podání:
26.08.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/21
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Doležílek Jiří, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení části ustanovení § 41 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (7.8 MB, PDF). 

 

Datum podání:
26.08.2021
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 32/21
Navrhovatel:
Okresní soud v Olomouci, JUDr. Fialová Markéta, předsedkyně senátu 23 C, tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc
Předmět:

Návrh na zrušení § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (5.2 MB, PDF). 

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 24.05.2022
Datum podání:
17.09.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 36/21
Navrhovatel:
Okresní soud v Mělníku, Mgr. Pirklová Tereza, Krombholcova 264/1, 276 46 Mělník
Předmět:

Návrh na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, pro jeho rozpor s čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (2.6 MB, PDF). 

 

Datum podání:
10.10.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to části § 48 odst. 4, § 50 odst. 2 až 6 a § 51a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 12 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů....

Datum podání:
22.12.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/21
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Hejtmánek Ladislav, předseda senátu, Slezská 9, 120 00 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve slovech"...jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují...". Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (211 KB, PDF). 

 

Datum podání:
04.01.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/22
Navrhovatel:
S. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5.11.2021 č.j. Vol 205/2021-13 k volební stížnosti na neplatnosti volby kandidátů dle § 87 zákona č. 247/1995 Sb. a dle § 90 s.ř.s. ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, konaných ve dnech 8. - 9.10.2021. 

 

Datum podání:
10.01.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/22
Navrhovatel:
JUDr. Bc. N. N.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 105/2021 - 17 ze dne 3.11. 2021. 

 

Datum podání:
17.01.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/22
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, Mgr. Ing. Havelec Radovan, předseda zvláštního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh podaný podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení § 77 odst. 9 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve slovech „jiným jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře“. Text návrhu je dostupný...

Datum podání:
31.01.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 5/22
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, JUDr. Palkovský Aleš, samosoudce, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o incidenční kontrole souladu zákonné normy s ústavním pořádkem České republiky podaný dle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu

- Návrh na zrušení ustanovení § 226 odst. 1 zák....

Datum podání:
17.02.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/22
Navrhovatel:
Komora patentových zástupců České republiky, Gorkého 12, 602 00 Brno
Předmět:

Ústavní stížnost proti první části výroku II usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 20.12.2021, č.j. Konf 21/2021-8, doručenému dne 21.12.2021, a to proti části, kterou bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.4.2011, č.j....

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 07.06.2022
Datum podání:
04.03.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/22
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení částí pandemického zákona spojený s žádostí o přednostní projednání. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (747 KB, PDF), podpisová listina PDF ikona zde (347 KB, PDF). 

 

Datum podání:
17.03.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/22
Navrhovatel:
U. V.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení ve věci vedené Ústavním soudem pod sp.zn. I.ÚS 626/21. 

 

Datum podání:
04.04.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/22
Navrhovatel:
M. S., D. G., Z. P. a Sousedský spolek U.
Předmět:

Ústavní stížnost směřující proti usnesení vlády č. 72 ze dne 2. února 2022 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území...

Datum podání:
06.04.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice - Vrbětice, a o změně některých zákonů, spojený s návrhem na přednostní projednání. Text návrhu...

Stav řízení:
Vyhověno. 14.06.2022
Datum podání:
12.04.2022
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 11/22
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, JUDr. Blažejová Lucie, LL.M., předsedkyně senátu, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 454 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, spojený s návrhem na přednostní projednání. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (884 KB, PDF).  

 

Datum podání:
15.04.2022
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/22
Navrhovatel:
Moravská a Slezská pirátská strana
Předmět:

Návrh podle článku 87 odst. 1 písm. j) Ústavy České republiky k č.j. Pst 18/2022 od NSS. 

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neodstraněné vady. 07.06.2022
Datum podání:
09.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/22
Navrhovatel:
M. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2022, č. j. 10 As 155/2020-40.

 

Datum podání:
13.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/22
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, Mgr. Chládek Martin, předseda senátu 22 C, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 4 zákona č. 236/1995 Sb. ve znění zákona č. 18/2022 Sb. a ustanovení článku II zákona č. 18/2022 Sb. spojený s žádostí o přednostní projednání. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.1 MB, PDF). 

 

Datum podání:
26.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/22
Navrhovatel:
H. D.
Předmět:

Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci Rozhodnutím prezidenta republiky o prominutí trestu ze dne 26. března 2022 podle ust. § 72 odst. 1) písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

 

Datum podání:
06.06.2022
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/22
Navrhovatel:
B. J.
Předmět:

Ústavní stížnost vedená pod sp. zn. III. ÚS 1469/22 byla postoupena k projednání a rozhodnutí plénu Ústavního soudu. 

 

Datum podání:
08.06.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 304c odst. 1, věta třetí občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., v platném znění, které zní: „Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu.“ Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (357 KB, PDF),...

Datum podání:
09.06.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/22
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 5, Mgr. Mašková Tereza, předsedkyně senátu, Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení:

1) ustanovení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., kterým...

Stav řízení:
Odmítnutu pro nepřípustnost. 28.06.2022
Datum podání:
01.07.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/22
Navrhovatel:
P. V. a spol.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení proti usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1163/12. 

 

Datum podání:
01.08.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/22
Navrhovatel:
Okresní soud Praha-východ, Mgr. Bočková Pavlína, Na Poříčí 1044/20, 112 97 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 96 zákona č. 218/2003 Sb., zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (855 KB, PDF).