Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Datum podání:
05.10.2016
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/16
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů. Návrh je...

Stav řízení:
Částečně zamítnuto, částečně odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 10.11.2020
Datum podání:
22.03.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/17
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Viera Horčicová, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb. Text návrhu je dostupný  zde (3.3 MB, PDF).

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 03.11.2020
Datum podání:
17.07.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/17
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení § 78 odst. 1 písm. c) a odst. 6 školského zákona a nařízení vlády č. 445/2016 Sb. Text návrhu je dostupný  zde (1.8 MB, PDF).

 

Stav řízení:
Zastaveno. 20.10.2020
Datum podání:
22.08.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odst. 3 věta první ve slovech "podle tohoto zákona" v § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a ustanovení odstavců 9, 10 a 11 v § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním...

Datum podání:
06.12.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný  zde (1.0 MB, PDF).

 

Datum podání:
13.12.2017
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR - Část 1) § 26 věta druhá spolu s přílohou č. 2, § 48 až § 51 - rozdělení ČR do volebních obvodů spolu s uplatněním volební formule D'Hondt a Část 2) § 49 - aditivní kvorum 10%...

Datum podání:
16.01.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/18
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Horčicová Viera, Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 65 odst. 1 ve slovech „a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení“ a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Text návrhu je dostupný

Datum podání:
21.02.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení části ust. § 28 a § 38 odst. 1 zákona č. 120/2011 Sb., exekuční řád. Návrh je dostupný  zde (585 KB, PDF).

 

Datum podání:
18.10.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění a přílohy k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby...

Datum podání:
15.11.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 43/18
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, Mgr. Gottwald Jiří, předseda senátu, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II odst. 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb. Text návrhu je dostupný  zde (995 KB, PDF).

 

Datum podání:
31.12.2018
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 49/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (2.4 MB, PDF), podpisová listina  zde (323 KB, PDF).

 

Datum podání:
07.08.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/19 
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Mazanec Michal, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Text návrhu je dostupný  zde (822 KB, PDF).

 

Datum podání:
27.09.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/19
Navrhovatel:
Veřejná ochránkyně práv, Mgr. Šabatová Anna, Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno
Předmět:

Návrh veřejné ochránkyně práv na zahájení řízení o určení rozsahu kompetencí státních orgánů. Text  návrhu je dostupný  zde (645 KB, PDF).

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepříslušnost. 20.10.2020
Datum podání:
22.10.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/19
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Eliáš Jan, Ph.D., předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, znějící „stanovené podle § 28a“. Text návrhu je dostupný

Datum podání:
29.11.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/19
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

 

 

Návrh na zrušení ustanovení § 72 odst. 1 věta třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 47 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 53 odst. 1 věta třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,...

Stav řízení:
Zamítnuto. 24.11.2020
Datum podání:
13.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 86/20
Navrhovatel:
V. Š.
Předmět:

 

Ústavní stížnost vedená pod sp. zn. I. ÚS 4005/19 byla postoupena  usnesením (91 KB, PDF) z 23. 6. 2020 k rozhodnutí plénu Ústavního soudu.

 

 

Datum podání:
19.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/19
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

 

 

Návrh skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů in eventum jeho dílčích ustanovení. Text návrhu je dostupný  zde (1.9 MB, PDF), podpisová listina  zde (463 KB, PDF).

 

Datum podání:
20.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/19
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 5, Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1
Předmět:

 

Návrh na zrušení ustanovení § 3020 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. v té části, která zní: „v části první, třetí a čtvrté“ v rozsahu, ve kterém vylučuje aplikaci ustanovení o manželství na všechny otázky upravené v druhé části občanského...

Datum podání:
29.01.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení čl. II bod 1 zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve slovech ",a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku na toto dítě či děti ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb.,...

Datum podání:
11.02.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/20
Navrhovatel:
H. T.
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve...

Datum podání:
18.02.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/20 
Navrhovatel:
Krajský soud v Brně, Mgr. Komancová Zora, předsedkyně senátu 27 Co, Rooseveltova 16, 601 95 Brno
Předmět:

 

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení § 87 odst. 1 věty druhé zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu jeho rozporu s ústavním pořádkem. Text návrhu je dostupný

Datum podání:
24.03.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/20
Navrhovatel:
Krajský soud v Praze, JUDr. Kasíková Martina, předsedkyně senátu, nám. Kinských 234/5, 150 75 Praha 5
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na zrušení části ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.  Text návrhu je dostupný

Stav řízení:
Zamítnuto. 15.12.2020
Datum podání:
27.03.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/20
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Novosad Tomáš, předseda senátu, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

 

Návrh na zrušení části ust. § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., zákona o soudních poplatcích. Text návrhu je dostupný  zde (501 KB, PDF).

 

Datum podání:
07.05.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

 

 

Návrh na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti...

Stav řízení:
Zamítnuto. 08.12.2020
Datum podání:
18.05.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/20
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

 

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na prohlášení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 3. 2019. Text návrhu je dostupný

Datum podání:
08.07.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 87/20
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Návrh je dostupný  zde (2.0 MB, PDF), podpisová listina

Datum podání:
28.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 92/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, LL.M., předseda volebního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony....

Datum podání:
30.07.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 93/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro rozpor s ústavním pořádkem. Návrh je dostupný  zde (706 KB, PDF). 

 

Datum podání:
07.09.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 96/20
Navrhovatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o rozsah kompetencí mezi Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 

 

Datum podání:
15.09.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 97/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení částí zákona o dani z nemovitých věcí. Návrh je dostupný  zde (483 KB, PDF), podpisová listina  zde (226 KB, PDF). 

 

Datum podání:
01.10.2020
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 100/20
Navrhovatel:
Lukáš K. (jedná se o pseudonym)
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, ze strany: Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev, zejména pak Ministerstva zdravotnictví ČR

Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu...

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 03.11.2020
Datum podání:
01.10.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 98/20
Navrhovatel:
Okresní soud v Chrudimi, Všehrdovo nám. 45, 537 21 Chrudim
Předmět:

Návrh podaný na základě článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení částí § 284 odstavce 1, § 285 odstavce 1 a odstavce 3 a § 289 odst. 3 zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný  zde (809 KB, PDF). 

 

Datum podání:
01.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 99/20
Navrhovatel:
Jana P. (jedná se o pseudonym)
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, ze strany: Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev, zejména pak Ministerstva zdravotnictví. 

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 03.11.2020
Datum podání:
05.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 101/20
Navrhovatel:
Ing. K. M. I.
Předmět:

Ústavní stížnost proti vyhlásení nouzového stavu vládou ČR ode dne 5.10.2020 na základě rozporu se zákonem č. 110/1998 Sb., čl. 5, odst. 1.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 20.10.2020
Datum podání:
08.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 102/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR na zrušení části krizového opatření Vlády CR dle usnesení č. 958 ze dne 30.9.2020, bod II.3., publikovaného pod č. 392/2020 Sb., omezení výkonu náboženské svobody. Návrh je dostupný  zde (907 KB, PDF), podpisová...

Stav řízení:
Zastaveno. 08.12.2020
Datum podání:
12.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 103/20
Navrhovatel:
Z. E. L.,
Předmět:

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, ze strany:

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev, zejména pak Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.<br...

Datum podání:
15.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 104/20
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Krčmář Zdeněk, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Text návrhu je dostupný  zde (616 KB, PDF). 

 

Datum podání:
21.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 105/20
Navrhovatel:
Z. V.
Předmět:

Ústavní stížnost směřující proti omezení svobody pohybu vládou ČR zejména pak proti zásahu do základních práv stěžovatelky v důsledku

 

- Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu

 

<p...

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 24.11.2020
Datum podání:
21.11.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 106/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení:

a) usnesení vlády České republiky ze dne 16.11. 2020, č. 1192 o přijetí krizového opatření;

b) usnesení vlády České republiky ze dne 20. 11. 2020, č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s...

Datum podání:
23.11.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 107/20
Navrhovatel:
B. M.
Předmět:

Ustavní stížnost dle ustanovení § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spojená dle ustanovení § 74 zákona o Ústavním soudu s návrhem na zrušení bodu 4 a 6 usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového...

Datum podání:
26.11.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 108/20
Navrhovatel:
Okresní soud Plzeň-jih, JUDr. Nová Libuše, samosoudkyně, Edvarda Beneše 1127/1, 306 24 Plzeň
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v té částí, která zní: „v částí první, třetí a čtvrté“ v rozsahu, ve kterém vylučuje aplikaci ustanovení o manželství na všechny otázky upravené v druhé části občanského zákoníku,...

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 15.12.2020
Datum podání:
01.12.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 109/20
Navrhovatel:
Okresní soud Plzeň-jih, Mgr. Tolarová Karolina, samosoudkyně, Edvarda Beneše 1127/1, 306 24 Plzeň
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v části: „částí první, třetí a čtvrté“, pro jeho rozpor s ústavním pořádkem podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu....

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 15.12.2020
Datum podání:
04.12.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 110/20
Navrhovatel:
T. R.
Předmět:

Návrh na povolení obnovy řízení před Ústavním soudem ČR podle ustanovení § 119 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Napadená rozhodnutí: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4.2012, sp. zn. II. ÚS 3555/11; usnesení Ústavního...

Datum podání:
08.12.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 111/20
Navrhovatel:
Š. P.
Předmět:

Ústavní stížnost směřující proti jinému zásahu ze strany viády ČR omezení svobody pohybu vládou ČR spojená s návrhem na vylovení neústavnosti vládních opatření přijatých v souvislosti s nouzovým stavem včetně zásahu do základních práv stěžovatelky v důsledku Usnesení...

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 15.12.2020
Datum podání:
16.12.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 112/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Baxa Josef, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. Návrh je dostupný  zde (844 KB, PDF).

 

Datum podání:
20.12.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 113/20
Navrhovatel:
Š. P.
Předmět:

Ústavní stížnost směřující proti jinému zásahu ze strany vlády ČR- omezení základních práv a svobod spojená s návrhem na vylovení neústavnosti vládních opatření přijatých v souvislosti s nouzovým stavem

Usnesení č. 1290: Krizové opatření o zákazu konání hromadných...

Datum podání:
22.12.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 114/20
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Mgr. Krysl Alexandr, předseda senátu 57 A, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh na zrušení § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti...

Datum podání:
05.01.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/21
Navrhovatel:
Komajz, s.r.o., Z. Z.
Předmět:

Ústavní stížnost směřující proti zásahu do základních práv stěžovatelky ze strany moci výkonné v důsledku spojená s návrhem na zrušení ustanovení § S a 6 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, návrhem na zrušení krizového opatření a na zrušení usnesení, kterým...

Datum podání:
07.01.2021
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení termínu voleb do Poslanecké sněmovny PCR v r. 2021 publikované pod č. 611/2020 Sb., spolu s návrhem na přednostní projednání a návrhem na ústní jednání. Text návrhu je dostupný  zde (645 KB, PDF).