Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Datum podání:
28.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 92/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, LL.M., předseda volebního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony. Text návrhu...

Stav řízení:
Zamítnuto. 11.04.2023
Datum podání:
30.03.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (666 KB, PDF). 

 

Datum podání:
26.08.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/21
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Doležílek Jiří, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení části ustanovení § 41 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (7.8 MB, PDF). 

 

Datum podání:
10.10.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to části § 48 odst. 4, § 50 odst. 2 až 6 a § 51a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 12 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů....

Datum podání:
09.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/22
Navrhovatel:
M. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2022, č. j. 10 As 155/2020-40.

 

Datum podání:
13.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/22
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, Mgr. Chládek Martin, předseda senátu 22 C, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 4 zákona č. 236/1995 Sb. ve znění zákona č. 18/2022 Sb. a ustanovení článku II zákona č. 18/2022 Sb. spojený s žádostí o přednostní projednání. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.1 MB, PDF). 

 

Datum podání:
26.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/22
Navrhovatel:
H. D.
Předmět:

Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci Rozhodnutím prezidenta republiky o prominutí trestu ze dne 26. března 2022 podle ust. § 72 odst. 1) písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

 

Datum podání:
01.07.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/22
Navrhovatel:
P. V. a spol.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení proti usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1163/12. 

 

Stav řízení:
Vyhověno. 04.04.2023
Datum podání:
03.08.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů, zákona č. 129/2000, o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších...

Datum podání:
13.08.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení řádku stanovujícího podporu výkupní cenou a zeleným bonusem u fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 100 kWp s uvedením do provozu od 1.1.2011 do 31.12. 2011 (ř. 509) v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 06/2021. Text...

Datum podání:
01.09.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (665 KB, PDF). 

 

Stav řízení:
Vyhověno. 11.04.2023
Datum podání:
01.09.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 26/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku...

Datum podání:
02.09.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (687 KB, PDF). 

 

Datum podání:
16.09.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (337 KB, PDF).

 

Datum podání:
20.12.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/22
Navrhovatel:
F. P., V. P.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2021 č. j. 30 Cdo 3489/2020-153, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2020 č. j. 15 Co 61/2020-122 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 9. 2019 č. j. 21 C 90/2018-84.

 

Stav řízení:
Vyhověno, zčásti odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 14.03.2023
Datum podání:
29.12.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 38/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 3 odst. 2 bod první obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022, o nočním klidu. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (288 KB, PDF).

 

Datum podání:
30.12.2022
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/22
Navrhovatel:
Budišov, Budišov 360, 675 03 Budišov Hodov, Hodov 54, 675 04 Hodov Nárameč, Nárameč 7, 675 03 Nárameč Oslavice, Oslavice 1, 594 01 Oslavice Oslavička, Oslavička 39, 675 05 Oslavička Osové, Osové 14, 594 01 Osové Rohy, Rohy 52, 675 05 Rohy Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022 č. j. 10 As 350/2021 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2021 č. j. 9 A 16/2021 ve věci usnesení vlády ze dne 21. 12. 2020 č. 1350, o umístění podzemního úložiště radioaktivního...

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 14.03.2023
Datum podání:
17.01.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/23
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022, o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (673 KB, PDF).

 

Stav řízení:
Vyhověno. 14.03.2023
Datum podání:
02.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/23
Navrhovatel:
P. Z., J. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 2/2023-135 ze dne 23. 1. 2023.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 14.03.2023
Datum podání:
08.02.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/23
Navrhovatel:
Okresní soud Praha-východ, Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části první hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.9 MB, PDF).

 

Datum podání:
09.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/23
Navrhovatel:
V. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2022, č. j. 5 As 230/2022-66 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2022, č. j. 17 A 36/2022-9.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neodstraněné vady. 04.04.2023
Datum podání:
15.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/23
Navrhovatel:
Okresní soud v Mladé Boleslavi, Mgr. Křivský Tomáš, předseda senátu, nám. Republiky 100, 293 01 Mladá Boleslav III
Předmět:

Návrh na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění, a čl. II. zákona č. 18/2022 Sb., a na vyslovení,...

Datum podání:
20.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 5/23
Navrhovatel:
V. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. ledna 2023, č. j. 4 As 206/2022-108 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2022, č. j. 14 A 39/2022-14, ve znění opravného usnesení ze dne 18. července 2022, č. j. 14...

Datum podání:
21.02.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, JUDr. Javorová Monika, předsedkyně senátu, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 23a odst. 3 věta poslední zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (738 KB, PDF).

 

Datum podání:
22.02.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Pišvejc Lukáš, předseda senátu, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh  na vyslovení protiústavnosti poslední věty ustanovení § 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (3.5 MB, PDF).

 

Datum podání:
10.03.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/23
Navrhovatel:
Biopol GN, s. r. o., Patron ca, s. r. o.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2268/2022 ze dne 19. 12. 2022 a rozsudkům Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 187/2020 ze dne 7. 12. 2021 a Městského soudu v Praze sp. zn. 21 Cm 3/2019 ze dne 9. 6. 2020.

 

Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/23
Navrhovatel:
M. Š.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 54/2023-44 ze dne 15. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/23
Navrhovatel:
J. M., Z. Š., G. P., A. P.
Předmět:

Ústavní stížnost proti Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 90/2023-173 ze dne 21. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/23
Navrhovatel:
E. M., J. M., Z. M., L. H.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 80/2023-177 ze dne 21. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/23
Navrhovatel:
M. P., J. P., L. H.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 60/2023-163 ze dne 16. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/23
Navrhovatel:
M. M., J. R.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 82/2023-192 ze dne 15. 2. 2023.

 

Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/23
Navrhovatel:
T. P., M. M., D. P.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 62/2023-167 ze dne 16. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/23
Navrhovatel:
I. V., M. D., K. F., L. S., S. st., E. N.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 75/2023-164 ze dne 15. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/23
Navrhovatel:
S. B., Z. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 73/2023-181 ze dne 21. 2. 2023. Spojeno ke společnému řízení s ústavními stížnostmi sp. zn. Pl. ÚS 11/23, Pl. ÚS 12/23, Pl. ÚS 13/23, Pl. ÚS 14/23, Pl. ÚS 15/23, Pl. ÚS 17/23, Pl. ÚS 18/23, Pl....

Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/23
Navrhovatel:
D. Č., M. Š., V. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 71/2023-201 ze dne 15. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 13/23
Navrhovatel:
J. D., J. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesením Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 108/2023 ze dne 21. 2. 2023 a dále č. j. Vol 41/2023 ze dne 15. 2. 2023 a č. j. Vol 78/2023 ze dne 14. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 11/23
Navrhovatel:
O. C., A. M., P. P., M. K., D. B., P. B., J. D., M. S.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 72/2023-138 ze dne 16. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/23
Navrhovatel:
I. R.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 76/2023-46 ze dne 9. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/23
Navrhovatel:
L. N.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 77/2023-20 ze dne 21. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Spojeno ke společnému řízení, dále vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 10/23. 02.05.2023
Datum podání:
03.04.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/23
Navrhovatel:
K. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 40/2023-23 ze dne 14. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro nepříslušnost. 09.05.2023
Datum podání:
04.04.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
PL. ÚS 24/23
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (4.6 MB, PDF).

 

Datum podání:
05.04.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/23
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, Mgr. Tauber Milan, předseda senátu 17A, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 66/2022 Sb., o opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (314 KB, PDF).

 

Datum podání:
18.04.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/23
Navrhovatel:
Okresní soud ve Vyškově, JUDr. Vrcha Pavel, MBA, samosoudce, Kašíkova 314/28, 682 01 Vyškov
Předmět:

Návrh na zrušení věty druhé ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.6 MB, PDF).

 

Datum podání:
26.04.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/23
Navrhovatel:
D. H.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozhodnutí prezidenta republiky o prominutí trestu ze dne 28. 2. 2023.

 

Datum podání:
04.05.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 29/23
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákona č. 71/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.4 MB, PDF).

 

Datum podání:
05.05.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/23
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákonů - ustanovení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ustanovení § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu a ustanovení § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního...