Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Datum podání:
06.12.2017
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/17
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je dostupný  zde (1.0 MB, PDF).

 

Stav řízení:
Vyhověno. 24.08.2021
Datum podání:
16.01.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/18
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Ing. Horčicová Viera, Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 65 odst. 1 ve slovech „a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení“ a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Text návrhu je dostupný

Datum podání:
21.02.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení části ust. § 28 a § 38 odst. 1 zákona č. 120/2011 Sb., exekuční řád. Návrh je dostupný  zde (585 KB, PDF).

 

Datum podání:
18.10.2018
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění a přílohy k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby...

Datum podání:
15.11.2018
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 43/18
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, Mgr. Gottwald Jiří, předseda senátu, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II odst. 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb. Text návrhu je dostupný  zde (995 KB, PDF).

 

Datum podání:
31.12.2018
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 49/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (2.4 MB, PDF), podpisová listina  zde (323 KB, PDF).

 

Datum podání:
07.08.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/19 
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Mazanec Michal, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Text návrhu je dostupný  zde (822 KB, PDF).

 

Datum podání:
19.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/19
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

 

 

Návrh skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů in eventum jeho dílčích ustanovení. Text návrhu je dostupný  zde (1.9 MB, PDF), podpisová listina  zde (463 KB, PDF).

 

Datum podání:
29.01.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení čl. II bod 1 zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve slovech ",a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku na toto dítě či děti ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb.,...

Datum podání:
11.02.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/20
Navrhovatel:
H. T.
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve...

Datum podání:
18.02.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/20 
Navrhovatel:
Krajský soud v Brně, Mgr. Komancová Zora, předsedkyně senátu 27 Co, Rooseveltova 16, 601 95 Brno
Předmět:

 

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení § 87 odst. 1 věty druhé zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu jeho rozporu s ústavním pořádkem. Text návrhu je dostupný

Datum podání:
28.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 92/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, LL.M., předseda volebního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony....

Datum podání:
30.07.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 93/20
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro rozpor s ústavním pořádkem. Návrh je dostupný  zde (706 KB, PDF). 

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 22.06.2021
Datum podání:
15.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 104/20
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Krčmář Zdeněk, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Text návrhu je dostupný  zde (616 KB, PDF). 

 

Datum podání:
04.12.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 110/20
Navrhovatel:
T. R.
Předmět:

Návrh na povolení obnovy řízení před Ústavním soudem ČR podle ustanovení § 119 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Napadená rozhodnutí: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4.2012, sp. zn. II. ÚS 3555/11; usnesení Ústavního...

Stav řízení:
Vyhověno. 27.07.2021
Datum podání:
16.12.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 112/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Baxa Josef, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. Návrh je dostupný  zde (844 KB, PDF).

 

Stav řízení:
Částečně vyhověno, částečně odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 27.07.2021
Datum podání:
22.12.2020
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 114/20
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Mgr. Krysl Alexandr, předseda senátu 57 A, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh na zrušení § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti...

Datum podání:
14.01.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení zákona č. 609/2020 Sb.,kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček), spojený s návrhem na přednostní projednání. Text návrhu je dostupný  zde (636 KB, PDF), podpisová listina  zde (355 KB, PDF).

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 22.06.2021
Datum podání:
26.01.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/21
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení či. 2 odst. 3 ve slovech „městem nebo“ obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech. Text  návrhu je dostupný  zde (539 KB, PDF). 

 

Datum podání:
25.02.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/21
Navrhovatel:
T. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci dle ust. § 72 odst. 1 písm. a) druhá věta a ust. § 74 zákona č. 182/1993 Sb., zákona ě. 182/1993Sb., o Ústavním soudu., spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení...

Datum podání:
12.03.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/21
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno 2
Předmět:

Návrh veřejného ochránce práv na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný<a...

Datum podání:
17.03.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a zrušení některých ustanovení zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona ě....

Datum podání:
24.03.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, spojený s návrhem na přednostní projednání. Návrh je dostupný  zde (1.1 MB, PDF), podpisová listina...

Datum podání:
30.03.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 24/21
Navrhovatel:
Kapsch Telematic Services spol. s r.o., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 184/2019-203 ze dne 18. 9. 2019 a č. j. 10 As 252/2019-256 ze dne 4. 12. 2019 a rozsudkům Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 16/2019-268 ze dne 7. 11. 2019 a č. j. 62 Af 29/2019-624 ze dne 27. 2. 2020, spojená...

Datum podání:
30.03.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Text návrhu je dostupný  zde (666 KB, PDF). 

 

Datum podání:
02.04.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení:

a) části usnesení vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021, č. 298, o přijetí krizového opatření; a

b) části usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021, č. 315, o změně krizových opatření,

spojený...

Datum podání:
07.05.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/21
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. PhDr. Výborný Štěpán, Ph.D., předseda senátu 14 A, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na prohlášení neústavností § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Text návrhu je dostupný  zde (1.7 MB, PDF). 

 

Datum podání:
18.05.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 26/21
Navrhovatel:
DPÚK a.s.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2021, č. j. Konf 29/2019 - 18. 

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 31.08.2021
Datum podání:
02.06.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 29/21
Navrhovatel:
P. J. a spol.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 17 A 42/2021-156 ze dne 9. 4. 2021 a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č. j. 9 As 104/2021 ze dne 27. 5. 2021. Návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 Č. 200, o přijetí...

Stav řízení:
částečně odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, částečně odmítnuto pro nepřípustnost. 31.08.2021
Datum podání:
10.06.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/21
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Text návrhu je dostupný  zde (1.2 MB, PDF). 

 

Datum podání:
14.06.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/21
Navrhovatel:
Mgr. Volný Lubomír, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předmět:

Ústavní stížnost proti nezákonnému zkrácení vlastnických práv stěžovatele a porušení práva na spravedlivý proces v disciplinárním řízení vedeném proti stěžovateli Mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v řízení o odvolání...

Datum podání:
23.08.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/21
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno 2
Předmět:

Návrh veřejného ochránce práv na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (592 KB, PDF). 

 

Datum podání:
08.09.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 34/21
Navrhovatel:
M. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 127/2021 - 29 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne ze dne 29. 3. 2021, č. j. 9 A 19/2021 - 96. 

 

Datum podání:
14.09.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 35/21
Navrhovatel:
CASTELLANA s.r.o.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 66/2021-57 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2021, čj. 18 A 87/2020-191.