Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Datum podání:
08.08.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 37/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Hradci Králové, Mgr. Kubát Ondřej, soudce, Československé armády 218/57, 502 08 Hradec Králové
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 169 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (417 KB, PDF).

 

Datum podání:
21.02.2023
Soudce zpravodaj:
Mgr. Daniela Zemanová,
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, JUDr. Javorová Monika, předsedkyně senátu, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 23a odst. 3 věta poslední zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (738 KB, PDF).

 

Datum podání:
22.02.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Pišvejc Lukáš, předseda senátu, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh  na vyslovení protiústavnosti poslední věty ustanovení § 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (3.5 MB, PDF).

 

Datum podání:
09.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/22
Navrhovatel:
M. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2022, č. j. 10 As 155/2020-40.

 

Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/23
Navrhovatel:
M. M., J. R.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 82/2023-192 ze dne 15. 2. 2023.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neodstraněné vady. 27.09.2023
Datum podání:
05.04.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/23
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, Mgr. Tauber Milan, předseda senátu 17A, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 66/2022 Sb., o opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (314 KB, PDF).

 

Datum podání:
01.09.2022
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 26/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku...

Datum podání:
04.09.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Spisová značka:
PL. ÚS 39/23
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 1 věta poslední, přílohy č. 3 ve slovech „Objemný odpad 3,30 Kč/kg“, čl. 5 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Stachy č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný...

Datum podání:
02.09.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (687 KB, PDF). 

 

Datum podání:
04.10.2023
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 42/23
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 1/2023,...

Datum podání:
31.10.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Josef Baxa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 45/23
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 4 obecně závazné vyhlášky obce Holoubkov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní...

Datum podání:
12.06.2023
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 34/23
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3, 4 a 5 obecně závazné vyhlášky obce Vlkančice č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (984 KB, PDF).

 

Datum podání:
26.08.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/21
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Doležílek Jiří, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení části ustanovení § 41 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (7.8 MB, PDF). 

 

Datum podání:
15.09.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/23
Navrhovatel:
Okresní soud Plzeň-město, Mgr. Bc. Kamenický Tomáš, Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň
Předmět:

Návrh na vyslovení, že ustanovení § 3b odst. 1 zák. č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu ve znění po novelizaci provedené zák. č....

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 11.10.2023
Datum podání:
08.02.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/23
Navrhovatel:
Okresní soud Praha-východ, Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části první hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.9 MB, PDF).

 

Datum podání:
15.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/23
Navrhovatel:
Okresní soud v Mladé Boleslavi, Mgr. Křivský Tomáš, předseda senátu, nám. Republiky 100, 293 01 Mladá Boleslav III
Předmět:

Návrh na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění, a čl. II. zákona č. 18/2022 Sb., a na vyslovení,...

Datum podání:
13.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Josef Baxa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/22
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, Mgr. Chládek Martin, předseda senátu 22 C, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 4 zákona č. 236/1995 Sb. ve znění zákona č. 18/2022 Sb. a ustanovení článku II zákona č. 18/2022 Sb. spojený s žádostí o přednostní projednání. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.1 MB, PDF). 

 

Datum podání:
18.04.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/23
Navrhovatel:
Okresní soud ve Vyškově, JUDr. Vrcha Pavel, MBA, samosoudce, Kašíkova 314/28, 682 01 Vyškov
Předmět:

Návrh na zrušení věty druhé ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.6 MB, PDF).

 

Datum podání:
15.09.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 41/23
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákonů — ustanovení § 19a odst. 2 a 3, § 19b odst. 1 a 2, v § 19b odst. 3 slov „ ; není-li tento člen Úřadu určen nebo přítomen, zastupuje předsedu Úřadu nejstarší z přítomných členů Úřadu“, § 19e odst. 5 a 6, § 19f, § 19g, §...

Datum podání:
01.11.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 47/23
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákonů – ustanovení § 31 odst. 1, v § 34a odst. 2 slov „počet procent stanovený podle § 67 odst. 6 věty první nebo podle § 67 odst. 7“, § 36 odst. 1, v § 67 odst. 2 slov „ , ve kterém dochází k zvýšení (dále jen „pravidelný...

Datum podání:
05.05.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/23
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákonů - ustanovení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ustanovení § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu a ustanovení § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního...

Datum podání:
30.05.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 32/23
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 49/2023 Sb. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.4 MB, PDF).

 

Datum podání:
31.10.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Josef Baxa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 48/23
Navrhovatel:
R. S.
Předmět:

Návrh na zahájení řízení v kompetenčním sporu mezi Ministerstvem zdravotnictví a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR o pravomoc zahájit a vést přezkumné řízení ve věci rozhodnutí Revizní komise Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a s ním spojený návrh na vyslovení...

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 29.11.2023
Datum podání:
26.03.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/23
Navrhovatel:
S. B., Z. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 73/2023-181 ze dne 21. 2. 2023. Spojeno ke společnému řízení s ústavními stížnostmi sp. zn. Pl. ÚS 11/23, Pl. ÚS 12/23, Pl. ÚS 13/23, Pl. ÚS 14/23, Pl. ÚS 15/23, Pl. ÚS 17/23, Pl. ÚS 18/23, Pl....

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost. 27.09.2023
Datum podání:
13.08.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení řádku stanovujícího podporu výkupní cenou a zeleným bonusem u fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 100 kWp s uvedením do provozu od 1.1.2011 do 31.12. 2011 (ř. 509) v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 06/2021. Text...

Stav řízení:
Zastaveno, zčásti zamítnuto. 08.11.2023
Datum podání:
30.03.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (666 KB, PDF). 

 

Datum podání:
14.07.2023
Soudce zpravodaj:
Mgr. Daniela Zemanová,
Spisová značka:
Pl. ÚS 35/23
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (2.1 MB, PDF).

 

Datum podání:
10.10.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to části § 48 odst. 4, § 50 odst. 2 až 6 a § 51a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 12 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů....

Datum podání:
08.08.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 38/23
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění zákona č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č....

Datum podání:
31.07.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Josef Baxa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 36/23
Navrhovatel:
V. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů č. j. Konf 23/2021-30, ze dne 23. 5. 2023.

 

Datum podání:
20.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 5/23
Navrhovatel:
V. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. ledna 2023, č. j. 4 As 206/2022-108 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2022, č. j. 14 A 39/2022-14, ve znění opravného usnesení ze dne 18. července 2022, č. j. 14...

Datum podání:
09.10.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 43/23
Navrhovatel:
V. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozhodnutí prezidenta republiky.

 

Datum podání:
13.10.2023
Soudce zpravodaj:
Mgr. Daniela Zemanová,
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/23
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Píšť č. 1/2022, o nočním klidu. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (378 KB, PDF).

 

Datum podání:
14.08.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 46/23
Navrhovatel:
Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 691 05 Zaječí
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2023 č. j. 9 As 182/2022-39 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 9. 2022 č. j. 31A 103/2016-547.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 22.11.2023