Stavební úpravy Zemského domu

Stavební úpravy Zemského domu

Budova zemského sněmu byla dle požadavků doby postupně upravována a modernizována. Nové přístavby místností na úrovni prvního patra ve dvorech vznikly krátce před rokem 1905, a to v souvislosti s reformou volebního práva do Moravského zemského sněmu, která mimo jiné navýšila počet poslanců z původních 100 na 151. V letech 1906 a 1907 bylo od prvního patra zrušeno schodiště ve východním křídle. Místo monumentálního vstupu na galerii nad sněmovnou ve druhém patře vznikla nová zasedací místnost. K dalšímu navýšení prostor pro kanceláře došlo zrušením vstupu z Žerotínova náměstí (severní strana).

Již v roce 1913 proběhla první oprava elektrických rozvodů. V průběhu 30. let 20. století byly realizovány adaptace, které vycházely z reformy státní správy v roce 1928. V této době byl také opravován sněmovní sál. K roku 1937 jsou doloženy kusé informace o opravách fasád.

Změna dispozice některých kanceláří byla provedena v roce 1957, kdy byla rekonstruována rovněž elektrická síť. Roku 1958 byly opraveny schody ve vestibulu a schodiště do I. a II. patra. Další renovace proběhly na fasádě, kde bylo nutné vyřešit havarijní stav dvanácti alegorických soch na atikách prostředního rizalitu jižní a severní fasády. Dne 15. května 1954 v odpoledních hodinách došlo v důsledku silného větru k uvolnění a pádu částí soch. Přivolaný sbor profesionálních hasičů provedl odstranění uvolněných kusů a následujícího roku bylo přistoupeno k restaurátorské opravě, kterou provedli Rudolf Růžička a Jaroslav Kostečka. Další úpravou prošlo sociální zařízení ve všech třech podlažích, včetně zúžení oken do světlíku v roce 1966. V témže roce byla provedena výměna oken na chodbách.

Od roku 1971 probíhala komplexní rekonstrukce celé budovy, která byla podle datace projektové dokumentace dokončena v roce 1989. Součástí byla nejen stavební obnova fasád, ale též interiérů, včetně provedení výtvarných děl na stěnách (předsálí a schodiště sněmovny), úprava salonků a kanceláří, rozvodů vzduchotechniky apod.