Veřejné zakázky

Veřejné zakázky vypsané Ústavním soudem jsou zveřejňovány na profilu zadavatele - Profil zadavatele External link icon

Pro účely splnění povinnosti elektronické komunikace včetně možnosti podání nabídek v elektronické podobě bude Ústavní soud rovněž využívat profil v portálu Národního elektronického nástroje, a to na adrese https://nen.nipez.cz/profil/ustavnisoud External link icon.

Pravidla pro zadávání zakázek se řídí směrnicí - PDF ikona Sm - 5/2017 (343 KB, PDF)

Informace o zpracování osobních údajů v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky - PDF ikona GDPR a veřejné zakázky (564 KB, PDF)