Veřejné zakázky

Veřejné zakázky vypsané Ústavním soudem jsou zveřejňovány na profilu zadavatele - Profil zadavatele 

Pro účely splnění povinnosti elektronické komunikace včetně možnosti podání nabídek v elektronické podobě bude Ústavní soud rovněž využívat profil v portálu Národního elektronického nástroje, a to na adrese https://nen.nipez.cz/profil/ustavnisoud .

Pravidla pro zadávání zakázek se řídí směrnicí -  Sm - 5/2017 (338 KB, PDF)