Databáze rozhodnutí NALUS

Databáze rozhodnutí NALUSÚstavní soud zveřejňuje všechna svá rozhodnutí ve vlastní databázi NALUS® (NÁLezy a USnesení Ústavního soudu), dostupné na webových stránkách Ústavního soudu.

K vyhledání můžete využít tento formulář:

logo nalus

Rozhodnutí Ústavního soudu

Rozšířené vyhledávání

Rozhodnutí jsou v databázi zpřístupňována poté, co jsou vyhlášena a rozeslána účastníkům řízení (nálezy), resp. poté, co jsou vykonatelná, tj. doručena účastníkům řízení (usnesení).

Rozhodnutí do konce roku 2006 jsme do databáze automaticky naimportovali z existujících elektronických zdrojů. Rozhodnutí neprocházejí jazykovou korekturou; ta se provádí zpětně u nálezů a usnesení publikovaných v tištěné Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu.

UPOZORNĚNÍ: Rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná v elektronické podobě na této internetové stránce slouží pouze pro informaci o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Autentické jsou pouze originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby. Elektronické verze rozhodnutí Ústavního soudu jsou na této internetové stránce k dispozici zdarma. Jejich další používání včetně používání doprovodných informací je povoleno pod podmínkou, že je výslovně uveden tento zdroj, zmíněna jeho bezplatnost a upozorněno na jeho neautentickou povahu.

Na konkrétní rozhodnutí či jeho abstrakt v databázi NALUS můžete odkazovat pomocí tzv. query stringu.

Podrobnosti o používání databáze naleznete v Návodu External link icon na stránkách https://nalus.usoud.cz External link icon.