Vstupní foyer

Vstupní foyer

Důvodem pro provedení rekonstrukce vstupních prostor sídla Ústavního soudu byla snaha zjednodušit přístup příchozích do budovy, zajistit recepční službu přímo ve foyer a vytvořit důstojný prostor pro provádění bezpečnostní kontroly návštěvníků. Součástí rekonstrukce byla také úprava navazujícího prostoru zrcadla jižního schodiště pro potřeby tiskového centra. Návrh rekonstrukce zpracoval architektonický ateliér Architekt, s. r. o., pod vedením Ing. arch. Luboše Kouřima. 

V rámci rekonstrukce vstupního foyer byly restaurovány vstupní dveře z ulice Joštovy, byly nahrazeny popraskané obklady schodišťových stupnic ve vyrovnávacích schodištích a na hlavním schodišti z 1. NP do 2. NP a došlo rovněž k obnově pilířů schodiště a repasi zábradlí. Ve foyer byly odstraněny nefunkční vzduchotechnické prvky a zastaralý mobiliář. Proti vstupním dveřím byla nově navržena recepce. 

Dále byla ve vstupních prostorách instalována nová vzduchotechnika pro větrání a vytápění. Výustky ze vzduchotechniky jsou zakomponovány do recepčního pultu a nad vstupními dveřmi je instalována tepelná clona. Byly upraveny rozvody vytápění, vyměněny radiátory a opravena elektroinstalace.

V rámci rekonstrukce byla ve foyer umístěna nová elektronická úřední deska Ústavního soudu. V roce 2019 byl interiér doplněn novým centrálním svítidlem zajišťujícím dostatečné osvětlení celého prostoru.


Vstupní foyer po rekonstrukci

V zrcadle jižního schodiště byl celý prostor vyčištěn, byly z něj odstraněny nepůvodní prvky a technologie pro kontrolu vnášených věcí do budovy. Následně zde byl vybudován prostor pro mediální prezentaci výstupů Ústavního soudu a technické body pro připojení přenosové televizní a redakční techniky.

    
Fotografie na levé straně zachycuje prostor zrcadla schodiště před rekonstrukcí. Po rekonstrukci byl prostor
obohacen o sochu alegorie spravedlnosti a bývá využíván jako mediální centrum (fotografie na pravé straně).