Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Datum podání:
19.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/19
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

 

 

Návrh skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů in eventum jeho dílčích ustanovení. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.9 MB, PDF), podpisová listina PDF ikona zde (463 KB, PDF).

 

Stav řízení:
Zastaveno. 10.01.2023
Datum podání:
28.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 92/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, LL.M., předseda volebního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony....

Datum podání:
30.03.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (666 KB, PDF). 

 

Datum podání:
07.05.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/21
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. PhDr. Výborný Štěpán, Ph.D., předseda senátu 14 A, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na prohlášení neústavností § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.7 MB, PDF). 

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 17.01.2023
Datum podání:
26.08.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/21
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Doležílek Jiří, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení části ustanovení § 41 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (7.8 MB, PDF). 

 

Datum podání:
17.09.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 36/21
Navrhovatel:
Okresní soud v Mělníku, Mgr. Pirklová Tereza, Krombholcova 264/1, 276 46 Mělník
Předmět:

Návrh na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, pro jeho rozpor s čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (2.6 MB, PDF). 

 

Stav řízení:
Zamítnuto, zčásti odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 03.01.2023
Datum podání:
10.10.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to části § 48 odst. 4, § 50 odst. 2 až 6 a § 51a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 12 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů....

Datum podání:
22.12.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/21
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Hejtmánek Ladislav, předseda senátu, Slezská 9, 120 00 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve slovech"...jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují...". Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (211 KB, PDF). 

 

Stav řízení:
Vyhověno. 24.01.2023
Datum podání:
17.01.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/22
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, Mgr. Ing. Havelec Radovan, předseda zvláštního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh podaný podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení § 77 odst. 9 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve slovech „jiným jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře“. Text návrhu je dostupný...

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 07.02.2023
Datum podání:
09.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/22
Navrhovatel:
M. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2022, č. j. 10 As 155/2020-40.

 

Datum podání:
13.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/22
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, Mgr. Chládek Martin, předseda senátu 22 C, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 4 zákona č. 236/1995 Sb. ve znění zákona č. 18/2022 Sb. a ustanovení článku II zákona č. 18/2022 Sb. spojený s žádostí o přednostní projednání. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.1 MB, PDF). 

 

Datum podání:
26.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/22
Navrhovatel:
H. D.
Předmět:

Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci Rozhodnutím prezidenta republiky o prominutí trestu ze dne 26. března 2022 podle ust. § 72 odst. 1) písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

 

Datum podání:
08.06.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 304c odst. 1, věta třetí občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., v platném znění, které zní: „Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu.“ Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (357 KB, PDF),...

Stav řízení:
Zamítnuto. 21.02.2023
Datum podání:
01.07.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/22
Navrhovatel:
P. V. a spol.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení proti usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1163/12. 

 

Datum podání:
03.08.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů, zákona č. 129/2000, o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších...

Datum podání:
13.08.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 23/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení řádku stanovujícího podporu výkupní cenou a zeleným bonusem u fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 100 kWp s uvedením do provozu od 1.1.2011 do 31.12. 2011 (ř. 509) v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 06/2021. Text...

Datum podání:
01.09.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (665 KB, PDF). 

 

Datum podání:
01.09.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 26/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku...

Datum podání:
02.09.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (687 KB, PDF). 

 

Datum podání:
16.09.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 28/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (337 KB, PDF).

 

Datum podání:
03.10.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 29/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 7 obecně závazné vyhlášky města Klecany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (582 KB, PDF). 

 

Stav řízení:
Zastaveno. 17.01.2023
Datum podání:
27.10.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3 písm. b) obecně závazné vyhlášky obce Okrouhlice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (541 KB, PDF). 

 

Stav řízení:
Zastaveno. 07.02.2023
Datum podání:
27.10.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 7 odst. 3 a 4 obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (438 KB, PDF). 

 

Stav řízení:
Zastaveno. 24.01.2023
Datum podání:
10.11.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 33/22
Navrhovatel:
J. H.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 4/2022-22 ze dne 26. 10. 2022. 

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepříslušnost. 07.02.2023
Datum podání:
16.12.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 34/22
Navrhovatel:
R. H.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. prosince 2022 č. j. Vol 5/2022-12.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neodstraněné vady. 10.01.2023
Datum podání:
17.12.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 35/22
Navrhovatel:
P. Z.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 10/2022-20 ze dne 7. prosince 2022 a proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. MV 188493-9/OV-2022 ze dne 25. listopadu 2022.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost 03.01.2023
Datum podání:
20.12.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 40/22
Navrhovatel:
F. P., V. P.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2021 č. j. 30 Cdo 3489/2020-153, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2020 č. j. 15 Co 61/2020-122 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 9. 2019 č. j. 21 C 90/2018-84.

 

Datum podání:
21.12.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 36/22
Navrhovatel:
K. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, č. j. Vol 9/2022-38 a proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25.11. 2022, č. j. MV-194824-6/OV-2022 a návrh s ním spojený na zrušení § 25 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o...

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro nepříslušnost. 03.01.2023
Datum podání:
28.12.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 37/22
Navrhovatel:
D. R.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 16/2022-48 ze dne 13. 12. 2022 a proti rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. 6. 2022 o vyhlášení volby prezidenta republiky, uveřejněnému pod č. 207/2022 Sb.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 10.01.2023
Datum podání:
29.12.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 38/22
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 3 odst. 2 bod první obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022, o nočním klidu. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (288 KB, PDF).

 

Datum podání:
30.12.2022
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/22
Navrhovatel:
Budišov, Budišov 360, 675 03 Budišov Hodov, Hodov 54, 675 04 Hodov Nárameč, Nárameč 7, 675 03 Nárameč Oslavice, Oslavice 1, 594 01 Oslavice Oslavička, Oslavička 39, 675 05 Oslavička Osové, Osové 14, 594 01 Osové Rohy, Rohy 52, 675 05 Rohy Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022 č. j. 10 As 350/2021 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2021 č. j. 9 A 16/2021 ve věci usnesení vlády ze dne 21. 12. 2020 č. 1350, o umístění podzemního úložiště radioaktivního...

Datum podání:
17.01.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Milada Tomková
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/23
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022, o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (673 KB, PDF).

 

Datum podání:
02.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/23
Navrhovatel:
P. Z., J. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 2/2023-135 ze dne 23. 1. 2023.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 14.03.2023
Datum podání:
08.02.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/23
Navrhovatel:
Okresní soud Praha-východ, Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části první hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (1.9 MB, PDF).

 

Datum podání:
09.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/23
Navrhovatel:
V. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2022, č. j. 5 As 230/2022-66 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2022, č. j. 17 A 36/2022-9.

 

Datum podání:
15.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/23
Navrhovatel:
Okresní soud v Mladé Boleslavi, Mgr. Křivský Tomáš, předseda senátu, nám. Republiky 100, 293 01 Mladá Boleslav III
Předmět:

Návrh na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění, a čl. II. zákona č. 18/2022 Sb., a na vyslovení,...

Datum podání:
20.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 5/23
Navrhovatel:
V. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. ledna 2023, č. j. 4 As 206/2022-108 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2022, č. j. 14 A 39/2022-14, ve znění opravného usnesení ze dne 18. července 2022, č. j. 14...

Datum podání:
21.02.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, JUDr. Javorová Monika, předsedkyně senátu, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 23a odst. 3 věta poslední zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (738 KB, PDF).

 

Datum podání:
22.02.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Pišvejc Lukáš, předseda senátu, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh  na vyslovení protiústavnosti poslední věty ustanovení § 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020. Text návrhu je dostupný PDF ikona zde (3.5 MB, PDF).