Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Datum podání:
13.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Josef Baxa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/22
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, Mgr. Chládek Martin, předseda senátu 22 C, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 4 zákona č. 236/1995 Sb. ve znění zákona č. 18/2022 Sb. a ustanovení článku II zákona č. 18/2022 Sb. spojený s žádostí o přednostní projednání. Text návrhu je dostupný zde

 

Stav řízení:
Vyhověno, zčásti odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 15.05.2024
Datum podání:
03.01.2024
Soudce zpravodaj:
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 1/24
Navrhovatel:
V. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2023 č. j. 10 As 50/2023-129.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 15.05.2024
Datum podání:
11.01.2024
Soudce zpravodaj:
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/24
Navrhovatel:
Moravská a Slezská pirátská strana
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o tom, zda rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. prosince 2023 č. j. Pst 13/2023-13 o rozpuštění Moravské a Slezské pirátské strany je ve shodě s ústavními zákony.

Stav řízení:
Odmítnuto pro nedodržení lhůty, odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro nepříslušnost. 19.06.2024
Datum podání:
09.04.2024
Soudce zpravodaj:
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/24
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 4, JUDr. Chmel Jan, Ph.D., předseda senátu 10 C, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10
Předmět:

Návrh na zrušení § 3 odst. 3 zákona 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých ostatních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve slovech „2,822násobek průměrné hrubé měsíční nominální...

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 24.04.2024
Datum podání:
01.11.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 47/23
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákonů – ustanovení § 31 odst. 1, v § 34a odst. 2 slov „počet procent stanovený podle § 67 odst. 6 věty první nebo podle § 67 odst. 7“, § 36 odst. 1, v § 67 odst. 2 slov „ , ve kterém dochází k zvýšení (dále jen „pravidelný...

Datum podání:
10.10.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to části § 48 odst. 4, § 50 odst. 2 až 6 a § 51a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 12 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů....

Datum podání:
30.03.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Text návrhu je dostupný zde

 

Datum podání:
08.02.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/23
Navrhovatel:
Okresní soud Praha-východ, Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části první hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Text návrhu je dostupný zde.

 

Datum podání:
18.04.2024
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 13/24
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Klepš Jaromír, předseda senátu 10 A, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 10 odst. 5 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Text návrhu je dostupný zde.

 

Datum podání:
16.02.2024
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/24
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, JUDr. Blažej Petr, předseda senátu 33 C, Kramoly 641/37, 400 03 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení § 3 odst. 3 ohledně slov „v národním hospodářství“ zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu a...

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 15.05.2024
Datum podání:
04.03.2024
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 5/24
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, JUDr. Blažej Petr, předseda senátu 33 C, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení § 3 odst. 3 ohledně slov „2,822 násobek“ zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu a čl. XXIX zákona...

Stav řízení:
Zčásti vyhověno, zčásti odmítnuto. 15.05.2024
Datum podání:
25.04.2024
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/24
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákonu - čísla „5“ v § 10 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů a čl. XXII — „Přechodné ustanovení“ zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony...

Datum podání:
15.02.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/23
Navrhovatel:
Okresní soud v Mladé Boleslavi, Mgr. Křivský Tomáš, předseda senátu, nám. Republiky 100, 293 01 Mladá Boleslav III
Předmět:

Návrh na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění, a čl. II. zákona č. 18/2022 Sb., a na vyslovení,...

Stav řízení:
Zamítnuto. 15.05.2024
Datum podání:
06.12.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 51/23
Navrhovatel:
I. senát Ústavního soudu, Joštova 8, 660 83 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 151 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum podání:
13.12.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 52/23
Navrhovatel:
X. Y.
Předmět:

Návrh na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení...

Stav řízení:
Vyhověno, částečně odmítnuto. 24.04.2024
Datum podání:
26.06.2024
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 20/24
Navrhovatel:
Milion Chvilek, z. s., Koněvova 289/3, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Předmět:

Věc byla na základě usnesení sp. zn. I. ÚS 2926/23 ze dne 29. června 2024 postoupena k projednání a rozhodnutí plénu (atrahování působnosti).

Datum podání:
20.05.2024
Soudce zpravodaj:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Spisová značka:
Pl. ÚS 16/24
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 10, JUDr. Hustedová Jana, předsedkyně senátu 16 C, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10
Předmět:

Návrh na zrušení § 31 odst. 5 zákona 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých ostatních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v části „do níž se nezapočítávají doby...

Datum podání:
15.03.2024
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/24
Navrhovatel:
Městský soud v Brně, JUDr. Schön Monika, Ph.D., předseda senátu 49 C, Polní 994/39, 608 01 Brno
Předmět:

Návrh  na zrušení § 3 odst. 3 zákona 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých ostatních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „2,822násobek“....

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 07.05.2024
Datum podání:
13.06.2024
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/24
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákonů — § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a § 29 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících...

Datum podání:
30.05.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 32/23
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 49/2023 Sb. Text návrhu je dostupný zde.

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 28.05.2024
Datum podání:
06.01.2024
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/24
Navrhovatel:
S. P.
Předmět:

Věc byla postoupena k projednání a rozhodnutí plénu na základě usnesení sp. zn. II. ÚS 69/23 ze dne 23. 4. 2024. (Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2022 č. j. 25 Cdo 2702/2021-73 a souvisejícímu rozsudku Městského soudu v Praze...

Stav řízení:
Vyhověno. 28.05.2024
Datum podání:
14.06.2024
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 19/24
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Kučera Viktor, předseda senátu 5 As, Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 6 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 334/2014 Sb. (s účinností od 13. 1. 2015). Text návrhu je dostupný zde.

Datum podání:
08.08.2023
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 37/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Hradci Králové, Mgr. Kubát Ondřej, soudce, Československé armády 218/57, 502 08 Hradec Králové
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 169 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný zde.

 

Datum podání:
28.03.2024
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 17/24
Navrhovatel:
T. B.
Předmět:

Věc byla na základě usnesení sp. zn. III. ÚS 869/24 ze dne 22. května 2024 postoupena k projednání a rozhodnutí plénu (atrahování působnosti). 

 

Stav řízení:
Přerušeno. 12.06.2024
Datum podání:
22.02.2023
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/23
Navrhovatel:
Krajský soud v Plzni, Pišvejc Lukáš, předseda senátu, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Předmět:

Návrh  na vyslovení protiústavnosti poslední věty ustanovení § 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020. Text návrhu je dostupný zde.

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 07.05.2024
Datum podání:
19.03.2024
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/24
Navrhovatel:
Obvodní soud pro Prahu 4, JUDr. Chmel Jan, Ph.D., předseda senátu 10 C, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10
Předmět:

Návrh na zrušení § 3 odst. 3 zákona 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých ostatních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „2,822násobek...

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 24.04.2024
Datum podání:
26.08.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/21
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Doležílek Jiří, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení části ustanovení § 41 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný zde

 

Stav řízení:
Vyhověno. 28.05.2024
Datum podání:
09.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/22
Navrhovatel:
M. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2022, č. j. 10 As 155/2020-40.

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost. 29.05.2024
Datum podání:
05.04.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/23
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, Mgr. Tauber Milan, předseda senátu 17A, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 66/2022 Sb., o opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Text návrhu je dostupný zde.

 

Datum podání:
15.09.2023
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 41/23
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení části zákonů — ustanovení § 19a odst. 2 a 3, § 19b odst. 1 a 2, v § 19b odst. 3 slov „ ; není-li tento člen Úřadu určen nebo přítomen, zastupuje předsedu Úřadu nejstarší z přítomných členů Úřadu“, § 19e odst. 5 a 6, § 19f, § 19g, §...

Datum podání:
21.03.2024
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/24
Navrhovatel:
Okresní soud v Ostravě, JUDr. Šopek Jiří, předseda senátu 26 C, U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava
Předmět:

Návrh na zrušení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých ostatních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé...

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 24.04.2024
Datum podání:
13.10.2023
Soudce zpravodaj:
Mgr. Daniela Zemanová,
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/23
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Píšť č. 1/2022, o nočním klidu. Text návrhu je dostupný zde.

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 15.05.2024
Datum podání:
27.03.2024
Soudce zpravodaj:
Mgr. Daniela Zemanová,
Spisová značka:
Pl. ÚS 11/24
Navrhovatel:
Okresní soud v Nymburce, Mgr. Tomeš Jan, předseda senátu 10 C, Soudní 996, 288 62 Nymburk
Předmět:

Návrh na zrušení § 3 odst. 1 zákona 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých ostatních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění platném od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Text návrhu...

Stav řízení:
Odmítnuto pro nepřípustnost. 24.04.2024