Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Datum podání:
01.10.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 37/21
Navrhovatel:
J. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 112/2021-35 ze dne 17. 9. 2021 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne ze dne 11. 3. 2021, č. j. 11 A 14/2021 - 62, spojená s návrhem na zrušení usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021.

 

Stav řízení:
Částečně odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, ve zbytku odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 05.04.2022
Datum podání:
10.01.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ludvík David, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 3/22
Navrhovatel:
JUDr. Bc. N. N.
Předmět:

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 105/2021 - 17 ze dne 3.11. 2021. 

 

Datum podání:
17.01.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Spisová značka:
Pl. ÚS 4/22
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, Mgr. Ing. Havelec Radovan, předseda zvláštního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh podaný podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení § 77 odst. 9 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve slovech „jiným jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře“. Text návrhu je dostupný...

Datum podání:
30.03.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 21/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Text návrhu je dostupný  zde (666 KB, PDF). 

 

Datum podání:
10.10.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 39/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení zákona, a to části § 48 odst. 4, § 50 odst. 2 až 6 a § 51a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 12 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů....

Datum podání:
31.01.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 5/22
Navrhovatel:
Krajský soud v Ostravě, JUDr. Palkovský Aleš, samosoudce, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o incidenční kontrole souladu zákonné normy s ústavním pořádkem České republiky podaný dle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu

- Návrh na zrušení ustanovení § 226 odst. 1 zák....

Datum podání:
28.07.2020
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 92/20
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Langášek Tomáš, LL.M., předseda volebního senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

 

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony....

Datum podání:
17.02.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 6/22
Navrhovatel:
Komora patentových zástupců České republiky, Gorkého 12, 602 00 Brno
Předmět:

Ústavní stížnost proti první části výroku II usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 20.12.2021, č.j. Konf 21/2021-8, doručenému dne 21.12.2021, a to proti části, kterou bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.4.2011, č.j....

Datum podání:
04.03.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Jaromír Jirsa,
Spisová značka:
Pl. ÚS 7/22
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení částí pandemického zákona spojený s žádostí o přednostní projednání. Text návrhu je dostupný  zde (747 KB, PDF), podpisová listina  zde (347 KB, PDF). 

 

Datum podání:
07.05.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 25/21
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. PhDr. Výborný Štěpán, Ph.D., předseda senátu 14 A, Spálená 2, 112 16 Praha 2
Předmět:

Návrh na prohlášení neústavností § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Text návrhu je dostupný  zde (1.7 MB, PDF). 

 

Datum podání:
14.04.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Tomáš Lichovník,
Spisová značka:
Pl. ÚS 13/22
Navrhovatel:
K. J.
Předmět:

Návrh na zrušení zákona č. 57/2022 Sb.,o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. 

 

Stav řízení:
Z části odmítnuto pro neodstraněné vady, ve zbytku odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 10.05.2022
Datum podání:
17.03.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c.
Spisová značka:
Pl. ÚS 8/22
Navrhovatel:
U. V.
Předmět:

Návrh na obnovu řízení ve věci vedené Ústavním soudem pod sp.zn. I.ÚS 626/21. 

 

Datum podání:
25.02.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/21
Navrhovatel:
T. V.
Předmět:

Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci dle ust. § 72 odst. 1 písm. a) druhá věta a ust. § 74 zákona č. 182/1993 Sb., zákona ě. 182/1993Sb., o Ústavním soudu., spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení...

Datum podání:
02.04.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 22/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zahájení řízení o zrušení:

a) části usnesení vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021, č. 298, o přijetí krizového opatření; a

b) části usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021, č. 315, o změně krizových opatření,

spojený...

Datum podání:
23.08.2021
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 30/21
Navrhovatel:
Veřejný ochránce práv, JUDr. Křeček Stanislav, Údolní 658/39, 602 00 Brno 2
Předmět:

Návrh veřejného ochránce práv na zrušení bodu 80 v části vymezené ve sloupci druhém přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (592 KB, PDF). 

 

Datum podání:
12.04.2022
Soudce zpravodaj:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 11/22
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, JUDr. Blažejová Lucie, LL.M., předsedkyně senátu, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 454 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, spojený s návrhem na přednostní projednání. Text návrhu je dostupný  zde (884 KB, PDF).  

 

Datum podání:
31.12.2018
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 49/18
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (2.4 MB, PDF), podpisová listina  zde (323 KB, PDF).

 

Stav řízení:
Zamítnuto. 26.04.2022
Datum podání:
26.08.2021
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 32/21
Navrhovatel:
Okresní soud v Olomouci, JUDr. Fialová Markéta, předsedkyně senátu 23 C, tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc
Předmět:

Návrh na zrušení § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (5.2 MB, PDF). 

 

Stav řízení:
Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 24.05.2022
Datum podání:
15.04.2022
Soudce zpravodaj:
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/22
Navrhovatel:
Moravská a Slezská pirátská strana
Předmět:

Návrh podle článku 87 odst. 1 písm. j) Ústavy České republiky k č.j. Pst 18/2022 od NSS. 

 

Datum podání:
10.06.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/21
Navrhovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Předmět:

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Text návrhu je dostupný  zde (1.2 MB, PDF). 

 

Datum podání:
22.12.2021
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 44/21
Navrhovatel:
Městský soud v Praze, JUDr. Hejtmánek Ladislav, předseda senátu, Slezská 9, 120 00 Praha 2
Předmět:

Návrh na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve slovech"...jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují...". Text návrhu je dostupný  zde (211 KB, PDF). 

 

Datum podání:
04.04.2022
Soudce zpravodaj:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 9/22
Navrhovatel:
M. S., D. G., Z. P. a Sousedský spolek U.
Předmět:

Ústavní stížnost směřující proti usnesení vlády č. 72 ze dne 2. února 2022 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území...

Datum podání:
06.04.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Spisová značka:
Pl. ÚS 10/22
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice - Vrbětice, a o změně některých zákonů, spojený s návrhem na přednostní projednání. Text návrhu...

Datum podání:
07.08.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 12/19 
Navrhovatel:
Nejvyšší správní soud, JUDr. Mazanec Michal, předseda senátu, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení ustanovení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Text návrhu je dostupný  zde (822 KB, PDF).

 

Datum podání:
19.12.2019
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 27/19
Navrhovatel:
Poslanci Parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Předmět:

 

 

Návrh skupiny poslanců na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů in eventum jeho dílčích ustanovení. Text návrhu je dostupný  zde (1.9 MB, PDF), podpisová listina  zde (463 KB, PDF).

 

Datum podání:
26.08.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 31/21
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Doležílek Jiří, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení části ustanovení § 41 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Text návrhu je dostupný  zde (7.8 MB, PDF). 

 

Datum podání:
09.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. David Uhlíř,
Spisová značka:
Pl. ÚS 14/22
Navrhovatel:
M. J.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2022, č. j. 10 As 155/2020-40.

 

Datum podání:
15.10.2020
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 104/20
Navrhovatel:
Nejvyšší soud, JUDr. Krčmář Zdeněk, předseda senátu, Burešova 20, 657 37 Brno
Předmět:

Návrh na zrušení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Text návrhu je dostupný  zde (616 KB, PDF). 

 

Datum podání:
17.03.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 18/21
Navrhovatel:
Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Předmět:

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a zrušení některých ustanovení zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, a č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona ě....

Datum podání:
17.09.2021
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 36/21
Navrhovatel:
Okresní soud v Mělníku, Mgr. Pirklová Tereza, Krombholcova 264/1, 276 46 Mělník
Předmět:

Návrh na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, pro jeho rozpor s čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Text návrhu je dostupný  zde (2.6 MB, PDF). 

 

Datum podání:
04.01.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 2/22
Navrhovatel:
S. M.
Předmět:

Ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5.11.2021 č.j. Vol 205/2021-13 k volební stížnosti na neplatnosti volby kandidátů dle § 87 zákona č. 247/1995 Sb. a dle § 90 s.ř.s. ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, konaných ve dnech 8. - 9.10.2021. 

 

Datum podání:
13.05.2022
Soudce zpravodaj:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Spisová značka:
Pl. ÚS 15/22
Navrhovatel:
Okresní soud v Ústí nad Labem, Mgr. Chládek Martin, předseda senátu 22 C, Kramoly 641/37, 401 24 Ústí nad Labem
Předmět:

Návrh na zrušení ust. § 4 zákona č. 236/1995 Sb. ve znění zákona č. 18/2022 Sb. a ustanovení článku II zákona č. 18/2022 Sb. spojený s žádostí o přednostní projednání. Text návrhu je dostupný  zde (1.1 MB, PDF).