Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

rozhodnuti 13. září 2022 Veřejný zájem jako jedna z podmínek pro vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod Čtěte více prehled_jednani 09. září 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 37. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více tiskova_zprava 31. srpna 2022 Městský soud v Praze musí znovu rozhodnout v řízení o uznání a výkonu rozsudku švýcarského trestního soudu v kauze bývalého manažera Mostecké uhelné Čtěte více prehled_jednani 26. srpna 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 35. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více navsteva 24. srpna 2022 Odborné sympozium Ústavního soudu "Víceúrovňová spravedlnost: soudní ochrana v kontextu interakce národního, nadnárodního a mezinárodního systému" Čtěte více rozhodnuti 24. srpna 2022 V rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění je třeba ústavně konformním způsobem vyložit podmínky podmíněného propuštění podle § 88 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku Čtěte více tiskova_zprava 23. srpna 2022 Úprava péče o nezletilé blížící se dospělosti by měla zásadně respektovat jejich postoj Čtěte více tiskova_zprava 23. srpna 2022 Ústavní soud zamítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení § 129a zákona o pobytu cizinců, právní úprava by však podle něj mohla být k cizincům omezeným na osobní svobodě vstřícnější Čtěte více tiskova_zprava 23. srpna 2022 Při rozhodování o styku nezletilého dítěte s prarodiči musí obecné soudy vzít v potaz nejlepší zájem dítěte (ústavně konformní výklad § 927 občanského zákoníku) Čtěte více tiskova_zprava 23. srpna 2022 Obsahová náplň činnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ není legalizací tzv. vinklaření Čtěte více