Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

tiskova_zprava 12. května 2022 Stanovisko pléna Ústavního soudu: porušením ústavních práv obviněného není, je-li na jeho nedůvodné odvolací (resp. dovolací) námitky reagováno toliko v odůvodnění soudního rozhodnutí Čtěte více rozhodnuti 11. května 2022 Ústavně konformní výklad ustanovení § 265d odst. 2 věta první trestního řádu vyžaduje, aby dovolání obviněného podané prostřednictvím substituta zvoleného či ustanoveného obhájce bylo považováno za dovolání podané obhájcem Čtěte více rozhodnuti 11. května 2022 K přednosti materiálního přístupu k doručování soudních písemností a některým procesním otázkám řízení o ústavních stížnostech Čtěte více tiskova_zprava 10. května 2022 Další nález Ústavního soudu ke střídavé péči: obecné soudy jsou povinny přesvědčivě prokazovat a hodnotit všechny jimi posuzované překážky střídavé péče Čtěte více prehled_jednani 06. května 2022 Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. kalendářní týden roku 2022 Čtěte více tiskova_zprava 03. května 2022 K neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru pod nátlakem Čtěte více tiskova_zprava 03. května 2022 Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů Čtěte více tiskova_zprava 03. května 2022 Okresní soud ve Vyškově se musí znovu zabývat tragickou dopravní nehodou Čtěte více tiskova_zprava 03. května 2022 Náklady na odborné právní zastoupení spolku ve světle práva na soudní ochranu a práva na právní pomoc Čtěte více tiskova_zprava 02. května 2022 Rozhodnutí ESLP o vyškrtnutí stížnosti ze seznamu případů na základě jednostranného prohlášení vlády není důvodem pro obnovu řízení před Ústavním soudem Čtěte více