Jednání se členy ústavně právního výboru

05.03.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 9/2014

Delegace poslanců z ústavně právního výboru v čele s předsedou Jeronýmem Tejcem navštívila Ústavní soud. Členové výboru se seznámili s činností, posláním a funkcí Ústavního soudu, přičemž klíčovým bodem jednání byla diskuse o efektivitě justice a přetížení Ústavního soudu. Zatímco v prvních letech činnosti Ústavního soudu bylo podáváno jen několik set ústavních stížností ročně, nyní je jich za rok podáno více než čtyři tisíce. Obě strany se však shodly na tom, že žádné řešení této nepříznivé situace nesmí v budoucnu omezit účinnost ochrany základních práv. Závěrem jednání byla diskutována také otázka materiálního zabezpečení nezávislosti soudců, přičemž soudci i poslanci zdůraznili naléhavost tohoto problému a nutnost pokračování diskuse vedoucí k efektivnímu řešení.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu