Kondolence Pavla Rychetského ke smrti Ernesta Valka

09.11.2010

Zpráva o zavraždění prvního předsedy federálního ústavního soudu,

enter významného slovenského právníka a mého přítele Ernesta Valka, je pro mě i

pro českou právnickou veřejnost otřesnou informací o tom, že ani

v demokratických podmínkách právního státu nelze zcela vyloučit tak

hanebný čin. Pevně věřím, že příslušné slovenské orgány vyvinou

maximální úsilí k vyšetření tohoto zločinu a potrestání pachatelů.

Rodině Ernesta i slovenské právnické obci tímto vyjadřuji hlubokou a

upřímnou soustrast.

 

V Brně dne 9. listopadu 2010                               

 

 

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu ČR a Jednoty českých právníků