Mezinárodní konference - Katalogy základních práv a svobod a jejich aplikace v zemích EU

03.02.2012

Ústavní soud, Brno, 3. února 2012 (TZ 5/12)

Ve středu dne 1. února 2012 uspořádal Ústavní soud mezinárodní konferenci s názvem Katalogy základních práv a svobod a jejich aplikace v zemích Evropské unie. Nejen aktuální naléhavost tématu, ale i nesmírně prestižní okruh přednášejících dokázal do Joštovy ulice přivést velké množství posluchačů z řad soudců i odborné veřejnosti.
 
Zatímco se profesor Bross, emeritní soudce Spolkového ústavního soudu, věnoval srovnávání všech tří přímo aplikovatelných katalogů lidských práv a pozici německé jurisprudence, překvapil bývalý rakouský předseda Adamowich tvrzením, že dnes účinná základní lidská práva obsahuje již legendární ABGB (občanský zákoník) z roku 1811. Lord Justice Laws poté nechal auditorium nahlédnout pod pokličku britského přístupu ke katalogům lidských práv, což dokázal uvozovat citáty ze slavného eseje Václava Havla Moc bezmocných a vysvětlit přitom, jak se pracuje soudcům při absenci psané ústavy. Profesor Ribičič, bývalý místopředseda Ústavního soudu Slovinska, pak ve svém kritickém vystoupení představil rozhodnutí svého soudu, která symbolicky nazval „Sedm statečných“. Jednalo se tedy o sedm nejzásadnějších rozhodnutí, která Ústavní soud v Lublani vydal, avšak byla zmíněna i taková rozhodnutí, která jsou na opačném konci žebříčku.
 
Odpolední část zahájil soudce slovenského Ústavního soudu Mészáros, který vtipnou hyperbolou o mimořádné lince lidských práv New York – Helsinky – Košice/Brno glosoval vývoj ochrany lidských práv v našich zemích. Profesor Holländer, místopředseda hostitelského soudu, pak otázku katalogů lidských práv postavil do zcela nového světla a díval se do budoucnosti. Ta by podle jeho názoru měla překonat bermudský trojúhelník, jehož vrcholy budou tvořit vrcholné soudní orgány jednotlivých států, ESLP a ESD, a to tím, že těžištěm trojúhelníku bude hledání základů společné identity. Na něj navázala další místopředsedkyně Wagnerová, pod jejíž záštitou (a na jejíž počest) byla konference pořádána. V jejím vystoupení byla hlavním tónem precizní analýza jednotlivých katalogů lidských práv a jejich poměřování prostředky našeho ústavního pořádku. Posledním vystoupením celé konference byl referát profesora Wildhabera, emeritního předsedy Evropského soudu pro lidská práva. Ten ve svém vystoupení rozklíčoval jednotlivé kritické přístupy k ESLP a většinu tradovaných námitek dokázal logiky a elegantně vyvrátit.
 
Celou konferenci zakončilo shrnutí Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu, který vyzdvihl význam hledání nových přístupů a diskursu k ochraně lidských práv, protože v důsledné ochraně lidských práv spočívá i ochrana demokracie a právního státu jako takového. Strážci těchto hodnot jsou a budou ústavní soudy. V samém závěru pak Pavel Rychetský jménem všech kolegů poděkoval Elišce Wagnerové, a to nejen za proběhnuvší konferenci, ale za celých deset let, kdy spoluvytvářela doktrínu ústavního soudnictví v naší zemi. Místopředsedkyni Ústavního soudu, jejíž mandát za několik týdnů skončí, pak vestoje a dlouho aplaudoval celý zaplněný sál …

Mezinárodní konference - Katalogy základních práv a svobod a jejich aplikace v zemích EU

JUDr. Vlastimil Göttinger, vedoucí protokolu ÚS
 vlastimil.gottingerusoud..cz