Na Ústavním soudu proběhlo celostátní kolo soutěže Lidskoprávní moot court

14.03.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 12/2014

Celostátní soutěž týmů studentů právnických fakult vysokých škol, kterou pod patronací Ústavního soudu pořádá Liga lidských práv a Právnická fakulta Masarykovy univerzity, nabídla mimořádně zajímavý souboj argumentů v simulovaném soudním procesu. Soudci ústního kola byli Vojtěch Šimíček, Zdeněk Kuhn, David Zahumenský a Kateřina Šimáčková. Tématem letošního studentského soudu byla svoboda projevu studentů a přípustná míra jejího omezení. V letošním ročníku se spolu utkaly týmy z Brna, Prahy a Olomouce. Ústavní soud přivítal možnost podílet se na organizaci finálového kola, protože již tradičně podporuje aktivity, které studenty práv motivují v dalším vzdělávání a zdokonalování.

Pod slovy „MOOT COURT“ si lze představit simulovaný soudní proces, během něhož si studenti práva zkouší právo v praxi, kdy sami stojí jako strany před fiktivním soudem a obhajují své názory právními argumenty a procesně správným postupem. Moot court má tradici na právnických fakultách po celém světě.

watch
Lidskoprávní moot court je soutěž, jejímiž hlavními cíli jsou zvýšení sociální odpovědnosti participujících studentů v souvislosti s právní ochranou lidských práv, rozvoj jejich lidskoprávní senzitivity a posílení jejich zájmu o problematiku lidských práv všeobecně. Účelem Lidskoprávního moot courtu je současně zlepšení schopnosti týmové spolupráce, prezentačních dovedností, argumentačních schopností, kritického myšlení, písemného projevu, strategického myšlení a schopnosti analýzy studentů práv.

get link Výsledky studentského klání a více fotografií z akce naleznete zanedlouho na webových stránkách Ligy lidských práv http://llp.cz/ .

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu

go to site

go site