Návštěva předsedy Ústavního soudu Rakouska

02.02.2010

Dne 20. ledna 2010 přijal pozvání k návštěvě Ústavního soudu České

republiky předseda Ústavního soudu Rakouské republiky, pan prof. Gerhard

Holzinger. Cílem jeho pracovní cesty byla diskuse se soudci českého

Ústavního soudu nad aktuálním vývojem judikatury obou institucí. Při

jednání byla podrobně rozebírána především otázka přezkumu ústavních

zákonů ústavními soudy, a to jak ve vazbě na normativní vymezení této

pravomoci, tak i na praktickou stránku přezkumu a zrušení ústavního

zákona v obou zemích. Oba dva soudy totiž – jako jediné v Evropě –

ústavní zákon své země zrušily. Představitelé obou soudů se shodli na

tom, že ústavní pořádky mají obecně více úrovní, přičemž úroveň nejvyšší

(tzv. materiální jádro ústavy) musí být rigidní a požívá ze strany

ústavních soudů ochrany. Diskutována byla rovněž problematika přezkumu

mezinárodních smluv, a to s ohledem na odlišný postup v obou zemích.

V Rakousku je totiž možný pouze přezkum následný, zatímco v České

republice se jedná o přezkum předběžný; obě strany si proto vyměnily

poznatky o výhodách a nedostatcích těchto systémů přezkumu. Závěrem se

předseda Ústavního soudu České republiky shodl se svým hostem na tom, že

spolupráce ústavních soudů obou zemí navazuje na letitou tradici

vzájemné výměny zkušeností, a že je potřebné tuto spolupráci nejen

udržet, ale i nadále rozvíjet a posilovat.

Návštěva předsedy Ústavního soudu Rakouska

Foto: Jan Symon