Přednáška prof. Roberta Badintera

12.05.2011

Brno, Ústavní soud, 12. května 2011 (TZ 30/11)

V

posledním dubnovém týdnu uspořádal Ústavní soud zajímavou přednášku,

která se týkala globální dimenze ochrany lidských práv. Osobností, která

přijala pozvání k přednášce a návštěvě České republiky, byla žijící

legenda světového práva – profesor Robert Badinter.

Profesor

Badinter má renomé, které překročilo hranice jeho rodné Francie. Již v

sedmdesátých letech začal jako advokát bojovat proti trestu smrti, který

byl ve Francii jeho zásluhou zrušen v roce 1981. To již byl ministrem

spravedlnosti. Do dějin se však zapsal také jako dlouholetý předseda

francouzské Ústavní rady (obdoba Ústavního soudu) a také jako profesor

práva na Sorboně. V současné době je senátorem. U příležitosti jeho

krátké návštěvy České republiky mu byla na Právnické fakultě v Brně

slavnostně udělena Zlatá medaile Masarykovy univerzity.

Jeho

přednášku si v pátek 29. dubna se zájmem vyslechli nejen soudci a

odborní pracovníci Ústavního soudu, ale také další významní

představitelé justice a akademického právního světa. Tématem přednášky

byla krize univerzality lidských práv. Profesor Badinter zde využil

svých expertních zkušeností a na příkladech současných „jasmínových

revolucí“ v severní Africe demonstroval, že univerzalitu lidských práv

nelze jen vyhlásit, že pouhá vášeň ke svobodě nestačí a že lidská práva

nelze suspendovat z důvodu kulturních, utilitárních ani národních.

Přednáška prof. Roberta Badintera

Foto:  Jan Symon ©

Vlastimil Göttinger, referát vnějších vztahů ÚS