Předseda Evropského soudu pro lidská práva Dean Spielmann se setkal se soudci Ústavního soudu

17.04.2014

here Brno, Ústavní soud, TZ 21/2014

watch Předseda Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) Dean Spielmann přijel na pozvání Ústavního soudu do České republiky a dnes v jeho prostorách jednal se soudci Ústavního soudu o Protokolu č. 16 k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, který je výsledkem snah o posílení justičního dialogu mezi ESLP a vnitrostátními orgány a na základě kterého nejvyšší soudy smluvního státu mohou požádat ESLP o podání poradního stanoviska. Tento protokol, nazývaný též „protokolem dialogu“, byl otevřen k podpisům a následným ratifikacím členských států dne 2. 10. 2013 a ke dni 8. 4. 2014 byl podepsán deseti státy. Ratifikaci zatím neprovedla žádná ze zemí Rady Evropy, přičemž podmínkou vstupu v platnost je deset ratifikací. Přijetí protokolu by dle některých předpokladů mohlo vést k částečnému odbřemenění přetíženého ESLP.

go site

Na úvod setkání předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský stručně pohovořil o historii a kompetencích Ústavního soudu, seznámil předsedu ESLP s aktuální situací a problémy ústavního soudnictví v naší zemi, přičemž zdůraznil mimořádné zatížení Ústavního soudu, ke kterému dochází zejména kvůli velkému počtu individuálních ústavních stížností. Předseda ESLP Dean Spielmann připomněl historii ESLP, dále konstatoval, že nachází mnoho společných bodů mezi činností jejich soudu a zdejšího Ústavního soudu a také upozornil na nový fenomén, kterým jsou množící se případy stížností mezi státy. Předseda ESLP vyjádřil své překvapení nad velkým množstvím ústavních stížností, které musí Ústavní soud řešit a navázal, že ESLP se podařilo, i díky přijetí Dodatkového protokolu č. 14, snížit počet stížností za poslední dva roky řádově o desetitisíce. Během další diskuse se soudci Ústavního soudu byla vyjasňována především funkce Protokolu č. 16 k Úmluvě o ochraně lidských práv.

Dean Spielmann (*1962 v Lucemburku) se stal soudcem ESLP v roce 2004, v jehož rámci byl v roce 2010 zvolen Sekčním prezidentem a v roce 2012 místopředsedou soudu. Krátce poté, v září 2012, byl zvolen předsedou.

go


Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu