Předseda slovinského Ústavního soudu navštívil Brno

20.06.2011

Ústavní soud, Brno, 20. června 2011 – TZ 35/11

Vztahy českého a slovinského ústavního

soudu jsou jedny z vůbec nejintenzivnějších. Potvrzením této skutečnosti

byla i návštěva předsedy slovinského Ústavního soudu Ernesta Petriče

v Brně ve dnech 15. – 17. června 2011. Profesora Petriče doprovázeli

soudkyně Jadranka Sovdat, soudce Jan Zobec a generální sekretář Erik

Kerševan. 

 

Obsahem

pracovního jednání s českými kolegy byly dva okruhy témat. Tím prvním

se stal institut řízení o ústavní stížnosti, jakožto nástroje pro

individuální ochranu základních lidských práv, ale současně také zdroj

přetížení ústavních soudů. Slovinský soud v této souvislosti představil

zajímavou koncepci, kdy v návaznosti na změnu tamní právní regulace

nemusí svá odmítavá usnesení odůvodňovat a má současně větší prostor pro

selekci případů, které pokládá za klíčové a jimž chce věnovat maximální

pozornost. Druhým okruhem diskutovaným při jednání se staly politické

dimenze případů rozhodovaných ústavními soudy. Zde se česká i slovinská

strana shodly na podobnosti soudobých problémů soudnictví a politiky

v obou zemích, stejně jako na východisku politické podmíněnosti

 abstraktní kontroly norem, bez níž tento druh ochrany ústavnosti není

realizovatelný.

 

Na

závěr pracovní návštěvy byla slovinská delegace přijata na Nejvyšším

správním soudu a následně i na Nejvyšším soudu. Postřehy a informace

podané představiteli obou soudů považoval profesor Petrič za velmi

zajímavé a své hostitele ujistil o tom, že se o přednesené poznatky a

zkušenosti rád podělí se svými kolegy ve Slovinsku.

Předseda slovinského Ústavního soudu navštívil Brno

Vlastimil Göttinger, referát vnějších vztahů

 vlastimil.gottingerusoud..cz