Předseda Ústavního soudu přijal novou velvyslankyni Lichtenštejnska

29.06.2011

Ústavní soud, Brno, 28. června 2011 – TZ 36/11

Pavel

Rychetský dnes přivítal na půdě Ústavního soudu velvyslankyni

Lichtenštejnského knížectví Marii-Piu Kothbauer . Její Jasnost se stala v

dubnu 2011 vůbec první velvyslankyní Lichtenštejnska u nás, přičemž k

navázání diplomatických kontaktů mezi oběma zeměmi došlo teprve 8. září

2009.

Předseda

Ústavního soudu vyjádřil své potěšení z navázání diplomatických vztahů,

stejně jako z tohoto osobního setkání. Potěšení ze setkání ostatně

vyjádřila i Její Jasnost. Ta navíc podotkla, že navázání diplomatických

kontaktů bylo jedním z milníků Lichtenštejnské diplomacie za posledních

100 let a vyjádřila své hluboké přesvědčení, že Česko-Lichtenštejnské

vztahy se budou nadále jen zlepšovat.

Po

úvodním rozhovoru představil předseda Ústavního soudu historii a

současnost ústavního soudnictví v našich zemích a v Rakousku, kde paní

velvyslankyně studovala a kde sídlí, a současně osvětlil úkoly, které

tento soud podle Ústavy plní. Její Jasnost se živě zajímala o

problematiku přezkumu sociálních otázek a také o peripetie spojené s

restitucemi církevního majetku. V následné diskusi pak představitelé

české i lichtenštejnské strany dospěli ke shodě, že se jedná o zásadní,

avšak komplikovaná témata, na jejichž řešení musí panovat především

politický konsensus.

Předseda Ústavního soudu přijal novou velvyslankyni Lichtenštejnska

Vlastimil Göttinger, referát vnějších vztahů

 vlastimil.gottingerusoud..cz