Přehled jednání Ústavního soudu pro 36. kalendářní týden roku 2018

31.08.2018

 

go site I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 04.09.2018 09:30 do: 04.09.2018 10:00

Spisová značka: IV.ÚS 4104/17
Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 11. 2016 č. j. 18 C 202/2011 184, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2017 č. j. 13 Co 44/2017-194 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2017 č. j. 23 Cdo 3634/2017-217, a proti jinému zásahu orgánu veřejné moci – průtahům v řízení vedeném před Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 202/2011.
Stručná charakteristika:  Průtahy v řízení, vrácení soudního poplatku.
Označení navrhovatelů:  MUDr. J. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 

 Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením schválil soudní smír uzavřený mezi stěžovatelem a žalobcem a zamítl návrh stěžovatele na vrácení zaplaceného soudního poplatku. Odvolací soud napadeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku o nevrácení soudní poplatku potvrdil s tím, že podle zákona o soudních poplatcích se poměrná část uhrazeného soudního poplatku vrací jen za předpokladu, že ke schválení smíru dojde před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. V daném případě však účastníci uzavřeli smír až poté, kdy bylo ve věci rozhodnuto. Nejvyšší soud dovolání stěžovatele odmítl. Stěžovatel však namítá, že soudy v napadených rozhodnutích shledaly jeho požadavek jako neoprávněný na základě formálního odkazu na doslovné znění ustanovení § 10 odst. 7 zákona o soudních poplatcích. Tento postup obecných soudů představuje podle stěžovatele porušení jeho práva na spravedlivý proces, neboť soudy použily uvedené zákonné ustanovení zcela formalisticky, přičemž pominuly jak smysl zákona, tak zejména individuální okolnosti daného řízení