Přehled ústních jednání pro 52. týden roku 2011

23.12.2011

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
30. 12. 2011 8:30
- 30. 12. 2011 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 1605/09
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: stěžovatel F. R., zast. Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou se sídlem Praha 1, Štěpánská 630/57
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v

Českých Budějovicích ze dne 1. 9. 2008, čj. 3 To 564/2008 - 88, a proti

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 7 Tdo 299/2009
(důkaz krevní zkouškou na alkohol po dopravní nehodě)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

navrhuje zrušení označených rozhodnutí obecných soudů, vydaných v jeho

trestní věci pro údajné porušení jeho ústavně zaručeného práva podle čl.

36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 6 odst. 1 a 2

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V ústavní stížnosti

stěžovatel namítá, že se v jeho věci jednalo o nezákonné provedení

důkazu krevní zkouškou, protože nebyla spolehlivě objasněna otázka jeho

platného souhlasu s odběrem krve. Krev mu byla odebrána v době, kdy pro

svůj zdravotní stav nebyl schopen dát k jejímu odběru platný souhlas.

Touto zkouškou bylo zjištěno v jeho krvi 1,08 g/kg alkoholu a na tomto

důkazu byl vybudován závěr o jeho vině. Stěžovatel byl odsouzen podle §

201 odst. 2 trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání čtyř

měsíců, podmíněně odloženého na zkušební dobu18ti měsíců a byl mu uložen

trest zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu v trvání 18ti

měsíců. Stěžovatel řídil nákladní automobil a v důsledku předchozího

požití alkoholických nápojů vyjel mimo komunikaci, kde čelně narazil do

stromu.