Přijetí místopředsedy Ústavního soudu Indonésie

11.05.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 51/2016

click

source site Místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk přijal v úterý dne 10. května delegaci Ústavního soudu Indonésie, vedenou jeho místopředsedou Anwarem Usmanem. Kromě otázek možné budoucí spolupráce obou soudů se diskuse soustředila především na postavení ústavních soudů v systému dělby moci ve státě, formy derogačních zásahů vůči nejvyšším soudním instancím a na procesní legitimaci fyzických osob v jednotlivých druzích řízení před ústavním soudem. Zatímco v České republice představují absolutní většinu návrhů na zahájení řízení individuální ústavní stížnosti, v Indonésii tvoří většinu agendy volební spory a individuální návrhy jsou limitovány jen na konkrétní kontrolu ústavnosti .

follow

go here

Vlastimil Göttinger see vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu

see