Setkání soudců ústavních soudů České republiky a Slovenské republiky

13.11.2009

Předseda Ústavního soudu České republiky

přijal pozvání předsedkyně Ústavního soudu Slovenské republiky

k pracovní návštěvě Slovenska. Setkávání soudců obou soudů se realizuje

pravidelně a nepřispívá jen k lepší orientaci v judikatuře obou soudů,

ale umožňuje současně výměnu praktických zkušeností a názorů v oblasti

ústavněprávní činnosti ústavních soudů obou zemí.  

 

Letošní jednání se odehrálo

v Častej-Papierničke, kde se obě delegace seznámily s aktuální

rozhodovací činností. Česká strana informovala své kolegy o dvou

stěžejních nálezech Ústavního soudu České republiky, a to nálezu Pl. ÚS

27/09 ze dne 10. září 2009, jímž byl s okamžitou platností zrušen

ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období

Poslanecké sněmovny, a jímž bylo prohlášeno pozbytí platnosti rozhodnutí

prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky, následně také o návrhu skupiny

senátorů Senátu Parlamentu České republiky společně zastoupené senátorem

Jiřím Oberfalzerem, právně zastoupené advokátem Jaroslavem Kubou, na

posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii

a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem.

Setkání soudců ústavních soudů České republiky a Slovenské republiky

Slovenští soudci naopak své protějšky

z České republiky seznámili s nálezem ze dne 20. května 2009, jímž byl

vysloven nesoulad ustanovení zákona č. 458/2003   Z. z., o zřízení

Speciálního soudu a Úřadu speciální prokuratury a o změně a doplnění

některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, s Ústavou Slovenské

republiky a dohodou OSN proti korupci.

Dne 5. listopadu 2009 pak přijal předsedy obou Ústavních soudů prezident Slovenské republiky, pan Ivan Gašparovič.