Soudce Jiří Nykodým opouští Ústavní soud

17.12.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 58/13

Dnešního dne uplyne funkční období soudce Ústavního soudu Jiřímu Nykodýmovi, který se po desetiletém působení v Brně vrací k výkonu advokacie.

enter Jiří Nykodým byl společně s další výraznou osobností české advokacie, Stanislavem Balíkem, členem druhého senátu Ústavního soudu. Jiří Nykodým se profiloval mimo jiné jako specialista na zdravotnické právo a jeho ústavněprávní aspekty. V posledním roce vystupoval jako soudce zpravodaj například v řízeních o ústavním přezkumu právní úpravy zdravotnických standardů a nadstandardů a poplatků za hospitalizaci (Pl. ÚS 36/11) či úhradové vyhlášky (Pl. ÚS 19/13), v roce 2008 společně s dalšími soudci odmítl nález, jímž Ústavní soud většinově akceptoval jako ústavně konformní zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví (viz jeho disentní stanovisko k nálezu Pl. ÚS 1/08). Disentoval také například v kauzách týkajících se tzv. československých důchodů, v nichž ještě před rozsudkem Soudního dvora EU Landtová proti ČR upozorňoval na problematičnost závěrů Ústavního soudu z pohledu evropského práva (například odlišné stanovisko k nálezu Pl. ÚS 4/06).    

Známy jsou dále jeho nálezy ve volebních přezkumech – byl soudcem zpravodajem v řízení o komunálních volbách v Praze (Pl. ÚS 52/10) nebo v řízení o přezkumu senátních voleb v roce 2004 (Pl. ÚS 73/04). Z dalších věcí, v nichž působil jako soudce zpravodaj, lze zmínit judikaturu týkající se problematiky zbavování a omezování způsobilosti k právním úkonům, zásadní jsou rovněž nálezy z oblasti rodinného či trestního práva (byl například soudcem zpravodajem ve věci, v níž Ústavní soud prosadil požadavek slyšení obviněného v řízení o trvání vazby, zmínit lze nálezy týkající se domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor – mediálně známý je například nález týkající se policejního zásahu v budově České televize).
 
Po skončení mandátu Jiřího Nykodýma klesne počet soudců Ústavního soudu na třináct a Ústavní soud bude vyčkávat výsledku hlasování Senátu Parlamentu ČR o dvou kandidátech, jež prezident navrhl k udělení souhlasu se jmenováním a jimiž jsou Jan Musil, emeritní soudce Ústavního soudu, a Jiří Zemánek, univerzitní pedagog a specialista na právo Evropské unie.

 

Ivo Pospíšil
generální sekretář