Soudci Ústavního soudu uctili minutou ticha památku Otakara Motejla

11.05.2010

Soudci Ústavního soudu na svém dnešním plenárním zasedání uctili

minutou ticha památku veřejného ochránce práv Otakara Motejla, který

zemřel v neděli 9. května 2010.

 

Spolu se zaměstnanci

Ústavního soudu se připojují k dlouhé řadě těch, kteří vyjadřují hluboké

pohnutí nad jeho náhlým odchodem. V jeho osobě neodešel jen znamenitý

právník a důsledný ochránce lidských práv, ale i skvělý člověk a kolega.

 

Stojí

za připomenutí, že osoba Otakara Motejla je vázána velmi úzce i

k dějinám ústavního soudnictví v České republice, neboť v prosinci roku

1992 po rozpadu federace převzal z pozice předsedy Nejvyššího soudu

České republiky správu budovy bývalého federálního ústavního soudu

v Brně, Joštově ulici č. 8 a připravoval zázemí pro nové české ústavní

soudce, kteří se svých funkcí ujali až v červenci roku 1993.

 

Čest jeho památce!