Soudkyně Soudního dvora EU na Ústavním soudu

29.05.2012

Ústavní soud, Brno, 30. května 2012 (TZ 20/12)

Na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové přijela na návštěvu Brna soudkyně Soudního dvora Evropské unie Alexandra Prechal. V doprovodu předsedkyně Nejvyššího soudu navštívila Alexandra Prechal také Ústavní soud, kde ji přijal jeho předseda Pavel Rychetský  a generální sekretář Tomáš Langášek. Paní Prechal, která je současně univerzitní profesorkou evropského práva, se živě zajímala o historii a koncepci pravomocí Ústavního soudu v naší zemi.

Následná diskuse se orientovala i na otázky spojené s abstraktní kontrolou norem a aplikací principu právní jistoty v procesu rozhodování o derogaci napadených právních předpisů. Pavel Rychetský k tomu především poznamenal, že to byl Spolkový ústavní soud v Karlsruhe, který jako první aplikoval tzv. Schumannovu větu  o přednosti ústavně konformní interpretace norem  před jejich prostou derogací a uvedl související příklady z české judikatury. Závěru setkání dominovaly úvahy nad ústavněprávními aspekty interpretace a jejími možnými dopady na posuzování souladu napadené právní normy s ústavním pořádkem.

Soudkyně Soudního dvora EU na Ústavním soudu