ÚS právě vyhlásil, že Lisabonská smlouva je v souladu s ústavním pořádkem ČR

03.11.2009

Brno, Ústavní soud, 3. listopadu 2009, 9:10 hodin

Ústavní soud dnes před několika okamžiky ústy Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu a soudce zpravodaje, vyhlásil výrok nálezu, jímž vyslovil, že Lisabonská smlouva a její ratifikace nejsou v rozporu s ústavním pořádkem.
 
Výrok nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/09 z 3. 11. 2009 zní:
 
 
I. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
 
- jako celek,
 
- čl. 7, čl. 8, čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 1 a 3, čl. 19 odst. 1, čl. 20, čl. 21 odst. 2 písm. h), čl. 42 odst. 2, čl. 47 a čl. 50 odst. 2 až 4 obsažených ve Smlouvě o Evropské unii,
 
- v čl. 3, v čl. 78 odst. 3, čl. 79 odst. 1 a čl. 83 obsažených ve Smlouvě o fungování Evropské unie
a její ratifikace nejsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
 
 
II. Návrh, aby Ústavní soud posoudil soulad Smlouvy o Evropské unii (navrhovatelem označené jako „Maastrichtská smlouva“) jako celku a Smlouvy o založení Evropského společenství (navrhovatelem označené jako „Římská smlouva“) jako celku s ústavním pořádkem, se odmítá.
 
 
III. Návrh, aby Ústavní soud posoudil soulad čl. 2, čl. 4 a čl. 216 Smlouvy o fungování Evropské unie s ústavním pořádkem, se odmítá.
 
 
IV. Návrh, aby Ústavní soud konstatoval, že „rozhodnutí hlav států nebo předsedů vlád zasedajících v Evropské radě ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy, kterým ve dnech 18. a 19. června 2009 doplnila některá ustanovení Lisabonské smlouvy, je mezinárodní smlouvou podle článku 10a Ústavy a jako takové vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu daný ústavní většinou, jinak není ve vztahu k České republice aplikovatelné“, se odmítá.
 
 
V. Návrh, aby Ústavní soud s tímto návrhem na zahájení řízení o souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem spojil návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení jednacích řádů obou komor Parlamentu, vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 26/09, se odmítá.
 
 
Předseda Ústavního soudu a soudce zpravodaj v jedné osobě – Pavel Rychetský – nyní nález Ústavního soudu odůvodňuje.
 
Podrobnosti o odůvodnění a o nálezu budou zveřejněny později.