Ústavní soud jednal s experty Rady Evropy o územní samosprávě

20.06.2011

Ústavní soud, Brno, 20. června 2011 – TZ 34/11

https://egeriamujeresenviaje.blogspot.com/2015/01/pateando-la-medina-de-tunez.html

Ve středu 15. června navštívila Ústavní

soud pracovní skupina Monitorovacího výboru Kongresu místních a

regionálních orgánů Rady Evropy. Skupinu, jíž tvořili zpravodajové Emiol

Calota a Philippe Receveur, právní expert Eivind Smith a tajemnice

Lilit Nikoghosyan, přijal generální sekretář Ústavního soudu Tomáš

Langášek, společně s vedoucím analytického odboru Ivo Pospíšilem a

analytikem Faisalem Husseinim.

 

Monitorovací

výbor je zvláštním orgánem, jehož posláním je sledovat plnění závazků

členských států a konkrétní způsob implementace Evropské charty místní

samosprávy a rozvoj evropských regionů. I v podmínkách České republiky

se proto skupina setkala se zástupci moci zákonodárné, s experty

ministerstva vnitra, veřejným ochráncem práv, ale také se zástupci

regionální a obecní samosprávy. Klíčové ovšem bylo jednání na Ústavním

soudu.

 

Zástupci

Ústavního soudu při jednání zdůraznili, že respektování práva na

samosprávu přikládají skutečně velký význam a osvětlili ústavní

východiska tohoto práva, stejně jako vztah Ústavy a Evropské charty.

Těžištěm jednání potom byla diskuse nad jednotlivými nálezy Ústavního

soudu, v nichž se prvek územní samosprávy projektoval. Experty

monitorovacího výboru zejména zaujal nález Pl. ÚS 34/02, jímž Ústavní

soud definoval svůj postoj k Evropské chartě místní samosprávy. 

 

 

Vlastimil Göttinger, referát vnějších vztahů

 vlastimil.gottingerusoud..cz