Ústavní soud odmítl ústavní stížnost senátorů

02.03.2011

Ústavní soud, Brno, 2.března 2011 (TZ – 12/11)

Ústavní soud odmítl dne 1. března 2011

svým usnesením ústavní stížnost senátorky Aleny Dernerové a senátora

Jaroslava Doubravy, vedenou pod sp. zn: Pl. ÚS 47/10 ,

ve které se domáhali zrušení napadených usnesení Senátu Parlamentu ČR,

 které byly přijaty bez jejich účasti, ačkoliv byli stěžovatelé v době

rozhodování Senátu zvolenými senátory. Stěžovatelé ve své ústavní

stížnosti namítali, že rozhodnutím orgánu veřejné moci došlo k zásahu do

jejich ústavně zaručených práv plynoucích z čl. 21 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod a namítali porušení čl. 15, čl. 16 odst. 2, čl.

19 odst. 1 a čl. 25 písm. b) Ústavy.

 

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost

z důvodů nepříslušnosti Ústavního soudu a současně šlo podle Ústavního

soudu o návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

 

Stěžovatelé domáhali zrušení usnesení

Senátu Parlamentu České republiky č. 570, 571, 573, 574, 578, 579, 580,

583, 584 ze dne 27. 10. 27. 10. 2010, a dále č. 587, 589, 598 ze dne 3.

11. 2010. Návrhem, doručeným dne 14. 11. 2010, označeným rovněž jako

ústavní stížnost, se titíž stěžovatelé domáhali zrušení usnesení Senátu

Parlamentu České republiky č. 601, 602, 603, 604 ze dne 12. 11. 2010.

Tomuto pozdějšímu návrhu byla přidělena sp. zn. Pl. ÚS 48/10, která byla

následně připojena ke sp. zn. Pl. ÚS 47/10.

 

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz