Ústavní soud s novými soudci

07.08.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 40/13

follow url Prezident republiky dnes na Pražském hradě slavnostně jmenoval tři nové soudce Ústavního soudu. Pokračuje tím postupná obměna soudcovského sboru, neboť včera uplynulo funkční období soudci Vojenu Güttlerovi, místopředsedovi soudu Pavlu Holländerovi a předsedovi soudu Pavlu Rychetskému.

go

Novými členy Ústavního soudu se stali Kateřina Šimáčková, stávající soudkyně Nejvyššího správního soudu, Ludvík David, stávající soudce Nejvyššího soudu a Pavel Rychetský, který bude pokračovat ve druhém funkčním období soudce Ústavního soudu.

Při dnešním slavnostním aktu složili všichni tři noví soudci slib do rukou prezidenta republiky a ten je následně jmenoval do jejich nových funkcí. Pavla Rychetského nadto prezident republiky znovu jmenoval předsedou Ústavního soudu a soudce Jaroslava Fenyka jmenoval místopředsedou.

Všichni noví soudci a funkcionáři dávají svým odborným i morálním kreditem záruku, že Ústavní soud bude i nadále plnit své poslání a důsledně chránit ústavnost a základní lidská práva v naší zemi. Životopisy nových soudců jsou k dispozici zde.

Vlastimil Göttinger
vedoucí protokolu Ústavního soudu