Ústavní soud se zapojil do projektu Společné století

20.03.2018

Ústavní soud, Brno, TZ 32/2018

source url Osudy našeho státu vždy výrazně formovaly letopočty končící osmičkou. Ten letošní se ponese v duchu připomínek a oslav několika výročí spojených s českou státností. Za mimořádně významné je považováno zejména sté výročí založení novodobé státnosti v roce 1918 a padesáté výročí pražského jara 1968. Obě tyto události zásadně formovaly českou identitu a osudy naší země. Rok 2018 poskytne rovněž příležitost připomenout čtvrtstoletí česko-slovenského rozdělení.

Česká republika si je dobře vědoma významu a symboliky těchto výročí. I proto se její nejvyšší orgány spojily k jednotné a důstojné prezentaci v rámci projektu Společné století. Webová prezentace oslav je v současnosti přístupná jak v české mutaci, tak v angličtině, němčině a ruštině a naleznete ji zde:

https://spolecnestoleti.cz/ 

Jsou na ní představeny historické milníky České a Slovenské republiky i oficiální akce, které budou  připraveny během roku 2018 ve všech regionech České republiky. Interaktivní obsah bude k dispozici nejen pro návštěvníky webových stránek, ale i pro uživatele bezplatné aplikace, která nabídne i interaktivní zapojení do oslav.

K odkazu Československé republiky se hrdě hlásí i Ústavní soud. Vždyť Československo bylo vůbec první zemí na světě, která ve své Ústavě zakotvila institut ústavního soudnictví. Okamžik vzniku samostatného státu Čechů a Slováků si proto v říjnu 2018 připomeneme i v sídle Ústavního soudu, a to v podobě slavnostního shromáždění. Posláním Ústavního soudu je ochrana základních hodnot českého státu – ústavnosti, lidských práv a základních svobod. Tím se přibližuje ideálu Masarykova Československa, neboť zakladatel našeho společného státu řekl: „Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“. Udržování ideálů, z nichž byla zrozena Česká republika, však není úkolem jen Ústavního soudu a netýká se jen roků končících osmičkou…

Programový katalog je dostupný PDF zde (2.7 MB, PDF).

see url