Ústavní soud změnil pravidla pro tzv. atrahování věcí plénem

27.03.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 15/2014

Plénum Ústavního soudu přijalo na svém neveřejném zasedání dne 25. 3. 2014 nové rozhodnutí o tzv. atrahování působnosti podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu. Toto rozhodnutí nahrazuje dosavadní pravidla o atrakci naposledy přijatá plénem dne 30. 10. 2012 a vyhlášená jako sdělení Ústavního soudu pod č. 364/2012 Sb. Tato pravidla stanoví rozsah, v němž si plénum vyhrazuje rozhodování určitých věcí, byť je jinak zákon svěřuje k rozhodování senátu či soudci zpravodaji. Oproti předchozímu rozhodnutí dochází naopak k omezení typu věcí, kterými se plénum bude napříště zabývat, a rozhodnutí přináší též zjednodušení procedury, která umožňuje ad hoc atrakci případu na základě jednomyslného návrhu všech členů senátu, který by jinak o věci rozhodoval.  Nově tak nebude náležet do působnosti pléna například rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím rozšířených a velkých senátů Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu.
Tato nová pravidla nabudou účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a uplatní se až na řízení zahájená po tomto datu.

Rozhodnutí o atrahování působnosti je ke stažení zde .

Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu