Ústavní soud zrušil rozhodnutí soudů o komunálních volbách

04.05.2011

Brno, Ústavní soud, 4. května 2011 (TZ 29/11)

Ústavní soud dnes vyhověl ústavním stížnostem na průběh voleb do obecních zastupitelstev v Hřensku a Karlově Studánce.

 

Na

veřejném ústním jednání pléna byl projednán návrh na zrušení rozhodnutí

Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele

na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Hřensko, konaných

ve dnech 15. a 16. října 2010. Ústavní soud stížnosti vyhověl a

napadené rozhodnutí zrušil. Stížnost byla projednávána pod sp.zn.: Pl.

ÚS 59/10, soudkyní zpravodajkou byla Vlasta Formánková. Plný text

nálezu je k dispozici zde .

Ve

druhém veřejném ústním jednání se Ústavní soud zabýval stížností na

průběh voleb v obci Karlova Studánka. Také v tomto případě shledal

Ústavní soud porušení základních práv stěžovatele a napadené usnesení

Krajského soudu v Ostravě zrušil. Soudcem zpravodajem byl Jiří Nykodým,

ústavní stížnost byla projednávána pod sp.zn.: Pl. ÚS 6/11. Plný text

nálezu je k dispozici zde .

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí

jana.pelcova@usoud.cz