Ústavní soud zrušil zákon, který byl schválen v režimu legislativní nouze

14.03.2011

Ústavní soud, Brno, 14. března 2011 (TZ – 16/11)

Ústavní soud zrušil zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, uplynutím dne 31. prosince 2011.

 

Ústavní

soud v rozhodoval o návrhu skupiny opozičních poslanců, kteří se

domáhali zrušení napadeného zákona bezprostředně po jeho přijetí

z důvodu, že takovým rozhodnutím došlo ke zkrácení ústavně garantovaných

práv v rámci legislativního procesu.

 

Vzhledem

k tomu, že Ústavní soud shledal rozpor napadeného zákona s čl. 1

odst. 1, čl. 6 Ústavy České republiky a čl. 22 Listiny, rozhodl podle §

70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu o jeho zrušení uplynutím dne 31. prosince 2011. Ústavní soud nerozhodoval o schválené předloze zákona, ale pouze o proceduře jeho přijetí.

 

Ústavní

soud vzal při stanovení data zrušení napadeného zákona v úvahu

negativní důsledky, které by mohly nastat v případě zrušení zákona ke

dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Je ovšem třeba dodat, že pokud

nebude do okamžiku nabytí účinnosti derogačního výroku tohoto nálezu

přijata nová úprava, obživne dnem 1. ledna 2012 úprava obsažená

v právním řádu přede dnem účinnosti zákona č. 347/2010 Sb., zrušeného

tímto nálezem.

 

Soudkyní zpravodajkou byla Eliška

Wagnerová. Celý text nálezu sp.zn. Pl. ÚS 55/10 včetně odlišných

stanovisek soudců je k dispozici zde

Odlišná stanoviska uplatnili soudci Stanislav Balík, Ivana Janů,

Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecka, Jiří Mucha a Michaela Židlická.

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel. 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz