Václav Havel odešel

19.12.2011

follow url S velikým zármutkem jsem přijal zprávu o

follow site odchodu svého přítele Václava Havla. Jeho odkaz je nezměřitelný a

nesouměřitelný. Ústavní soud České republiky si jej bude mimo jiné

připomínat jako osobu, jež má na opětovné renesanci myšlenky ústavního

soudnictví jako garanta základních lidských práv neoddiskutovatelnou

zásluhu. S využitím práva zákonodárné iniciativy to byl Václav Havel ve

source link funkci československého prezidenta, kdo Federálnímu shromáždění v roce

1991 předložil návrh na přijetí ústavního zákona o Ústavním soudu České a

Slovenské Federativní Republiky a kdo jej pomohl svou autoritou

prosadit. Po rozbití federace aktivně podporoval i zřízení Ústavního

soudu samostatné České republiky a svým moudrým výběrem jeho prvních

soudců položil základy autority a respektu, které si Ústavní soud svým

rozhodováním posléze získal. Václav Havel byl u Ústavního soudu častým a

srdečně vítaným hostem, nejen ve funkci hlavy státu, ale i poté, co

prezidentský úřad opustil. Oslavil s námi patnáctileté výročí Ústavního

soudu České republiky v roce 2008, účast na nedávném kolokviu

k devadesátiletému výročí ústavního soudnictví v zemích bývalého

Československa již bohužel musel pro chatrné zdraví odříci.

Vyjadřuji jménem svým, ale i jménem soudců a zaměstnanců Ústavního soudu hlubokou soustrast paní Dagmar Havlové.

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Brno, 19. prosince 2011

Kondolenční

listiny k vyjádření soustrasti jsou pro veřejnost až do dne pohřbu

vystaveny ve vstupním vestibulu budovy Ústavního soudu v Brně na Joštově

třídě. Občané mohou podepisovat kondolenční archy denně od 8 do 18

hodin.