Projednávané plenární věci

Výpis plenárních

Pl. ÚS 35/22

Spisová značka: Pl. ÚS 35/22

Datum podání: 17.12.2022

Soudce zpravodaj:: JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

Navrhovatel: P. Z.

Předmět

Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 10/2022-20 ze dne 7. prosince 2022 a proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. MV 188493-9/OV-2022 ze dne 25. listopadu 2022.

 

Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost 03.01.2023