Ústavní soud obdržel od poslanců ČSSD tři návrhy na zrušení zákonů

10.12.2010

Ústavní soud obdržel tři návrhy skupiny 45 poslanců Parlamentu České republiky, jejímž jménem jedná poslanec Bohuslav Sobotka. Jde o návrhy na zrušení zákonů, které jsou součástí tzv. úsporného balíčku vlády Petra Nečase.

Ústavní soud, Brno, 10. prosince 2010

 

 

Skupina

poslanců podala návrh na zrušení novely zákona o stavebním spoření a

zákona o daních z příjmů, neboť byl podle jejich názoru zákon byl přijat

v legislativní nouzi a zasahuje podle navrhovatelů do základních práv,

konkrétně do práva vlastnického, tím že zpětně ruší majetkové nároky

vzniklé podle dosavadních zákonů a na jejich základě uzavřených smluv o

stavebním spoření u více než čtyř milionů občanů. Tento návrh je veden

pod sp. zn. Pl. ÚS 53/10 a soudcem zpravodajem je Pavel Rychetský. Poslanci žádají I u tohoto návrhu přednostní projednání.

 

Poslanci

rovněž navrhli zrušení tzv. karenční doby u nemocenské, tj. doby

prvních tří dnů, po kterou se při dočasné pracovní neschopnosti

neposkytuje osobě v zaměstnaneckém či služebním poměru náhrada mzdy či

platu, popř. jiný příjem. Jako důvod návrhu na zrušení této normy

poslanci uvádějí rozpor platné právní úpravy s právem občanů na

přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci podle čl. 30

odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Tento návrh byl zapsán pod sp.

zn.: Pl. ÚS 54/10 a soudcem zpravodajem se stal Miloslav Výborný.

 

Skupina

poslanců požaduje z procedurálních důvodů zrušení celého zákona o

úsporných opatřeních v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí,

který podle nich nebyl přijat ústavním způsobem, neboť podle jejich

tvrzení v průběhu zákonodárného procesu došlo k závažným porušením jeho

demokratických pravidel. Vláda podle skupiny poslanců zneužila stavu

legislativní nouze, svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny,

zrušila obecnou rozpravu a zákon schválila. Projednání tohoto návrhu

požadují poslanci přednostně. Návrh je veden pod sp. zn. Pl. ÚS 55/10 a soudkyní zpravodajkou je Eliška Wagnerová.

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí

 jana.pelcovausoud..cz  

tel.: 542 161 026