Ústavní soud zrušil část zákona o elektronických komunikacích

31.03.2011

Plénum Ústavního soudu vyhovělo návrhu skupiny 51 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dne 22. března 2011 zrušilo ustanovení § 97 odst. 3 a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášku.

Brno, Ústavní soud, 31. března 2011 (TZ 22/11)

 

Ústavní soud seznal, že napadená právní úprava porušuje

ústavněprávní limity, neboť nesplňuje požadavky plynoucí z principu

právního státu a je v kolizi s požadavky na omezení základního práva na

soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3

a čl. 13 Listiny, které plynou z principu proporcionality.

 

Soudkyní zpravodajkou byla Eliška Wagnerová, žádný ze soudců k nálezu neuplatnil odlišné stanovisko.

 

Text nálezu je dostupný zde .

 

 

 

Vlastimil Göttinger

Referát vnějších vztahů Ústavního soudu