Delegace českého Ústavního soudu na návštěvě ve Vídni

09.05.2019

Ústavní soud, Brno, TZ 52/2019

Předseda Ústavního soudu dr. Pavel Rychetský, místopředseda Ústavního soudu prof. Jaroslav Fenyk a soudce Ústavního soudu dr. Tomáš Lichovník se ve dnech 6. a 7. května zúčastnili bilaterálních jednání se soudci Ústavního soudu Rakouska v čele s předsedkyní dr. Brigitte Bierlein.

Český, resp. československý Ústavní soud a rakouský Verfassungsgerichtshof jsou dvěma nejstaršími specializovanými orgány ochrany ústavnosti v Evropě. Domovské země zmíněných soudních těles sdílejí společné historické dědictví a jejich sídelní města také výraznou geografickou blízkost. Český Ústavní soud a jeho rakouský protějšek tudíž přirozeně pojí úzké a intenzivní vztahy, kterých dokladem je i právě uskutečněná návštěva. 

go to link

follow Setkání českých a rakouských ústavních soudců zahrnovalo dvě odborná jednání, v jejichž rámci se primárně diskutovala dvojice témat, a sice úloha ústavních soudů při zajišťování vlády práva a demokracie a vztah ústavních soudů s nejvyššími soudními institucemi (domácími i nadnárodními). Diskuse se nicméně dotkla i několika dalších významných otázek, mezi nimiž nechyběla stále relevantní problematika styku positivistických a přirozenoprávních perspektiv.

follow link

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu