Druhé jednání Global Judicial Integrity Network

26.02.2020

Ústavní soud, Brno, TZ 16/2020

V katarském Dauhá se v posledním únorovém týdnu uskutečnilo v pořadí již druhé jednání vysokých představitelů justice z celého světa, které svolala Organizace spojených národů  - UNODC -  jako platformu pro posilování soudcovské nezávislosti.

Global Judicial Integrity Network (GJIN) byla založena v dubnu 2018 ve Vídni, kde se v rámci jednání na nejvyšší úrovni sešlo více než 350 vysoce postavených představitelů soudnictví ze 106 zemí a 40 soudních asociací, což představovalo největší shromáždění soudců, které kdy bylo uspořádáno pod záštitou OSN. Na závěr setkání byla přijata deklarace o soudcovské integritě a byla vymezena působnost této organizace. Kromě toho schválili delegáti složení prvního poradního sboru a UNODC byla svěřena role sekretariátu.

V průběhu více než jednoho roku existence GJIN úspěšně vytvořila globální proces vedoucí k posílení justiční integrity. Dosud síť dosáhla k více než 5 300 soudců v cca 145 zemích světa. Po celém světě se nachází 46 vzdělávacích center, kde se konají přednášky a workshopy o soudcovské etice, jichž se zúčastnilo více než 1500 soudců.

Delegaci reprezentující Českou republiku vedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který v Dauhá také zaštiťoval také Konferenci evropských ústavních soudů.

Cílem druhého vysokého setkání představitelů justice bylo posílení horizontální formy justiční spolupráce, vedené potřebou nalézt společná východiska pro boj s korupcí, ale jednání se zabývalo rovněž využíváním sociálních sítí, etickým kodexem soudce a otázkou společného postupu při školení a dalším vzdělávání soudců.

Vlastimil Göttinger
generální sekretář