Podpora Ústavnímu tribunálu Polské republiky

20.10.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 106/2016

V květnu tohoto roku si hodlal Ústavní tribunál Polské republiky připomenout 30 let od počátku své činnosti, a to ve formě mezinárodní konference ve Varšavě. V důsledku zásahu Parlamentu do rozpočtu soudu však musela být konference odvolána. Její organizace se následně ujalo město Gdaňsk a konference se v tomto městě uskutečnila dne 17. října 2016.

Mezinárodní konference se kromě předsedy Ústavního soudu České republiky zúčastnili i předsedové dalších evropských ústavních soudů, předseda Soudního dvora EU nebo prezident Benátské komise Rady Evropy. Posledně jmenovaný také seznámil přítomné s aktuálním stanoviskem Benátské komise k polskému zákonu o Ústavním tribunálu, které bylo přijato na jejím 108. plenárním zasedání.

Pavel Rychetský se ve svém projevu vyslovil proti porušování principu dělby moci a nedostatku respektu k rozhodnutím Ústavního soudu, protože podobné jednání orgánů moci zákonodárné a výkonné nutně vede k erozi demokratického právního státu. Závěrem svého vystoupení vyjádřil Ústavnímu tribunálu svoji plnou podporu.

Celý text vystoupení je dostupný PDF zde (193 KB, PDF).

Foto: © Město Gdaňsk

Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu