Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Posuzování platnosti spotřebitelské smlouvy ve světle práva na spravedlivý proces

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl stěžovatelce a zrušil výrok I. rozsudku Okresního soudu v Kroměříži a usnesení téhož soudu, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces.

Právní věta: Při posuzování platnosti spotřebitelské smlouvy se obecné soudy musí zabývat celkovou vyvážeností práv účastníků smlouvy a vycházet z principu ochrany spotřebitele jako jednoho z klíčových principů současného občanského práva. Opačný postup vede k porušení práva na spravedlivý proces zaručenému článkem 36 odst. 1 Listiny.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 913/16 je dostupný PDF ikona zde (215 KB, PDF).