Soudce Ústavního soudu David Uhlíř na mezinárodní konferenci v Kišiněvě

24.02.2020

Ústavní soud, Brno, TZ 14/2020

V letošním roce si Ústavní soud Moldavské republiky připomíná pětadvacetileté výročí svého založení. Při příležitosti tohoto jubilea uspořádal mezinárodní konferenci na téma Ústavní soudnictví a reakce společnosti: když jsou nálezy Ústavního soudu v nesouladu s většinovým názorem společnosti. Konferenci zahájil předseda hostitelské instituce Vladimir Țurcan, aby následně předal slovo prezidentu Moldavské republiky Igoru Dodonovi. Po projevech dalších vysokých reprezentantů státu se prezident republiky krátce setkal s hlavami delegací čtrnácti zahraničních ústavních soudů (či analogických soudů provádějící ústavní přezkum), které se konference účastnily. Tomuto setkání, jakožto i celé konferenci, byl přítomen rovněž předseda Benátské komise Gianni Buquicchio. Ústavní soud České republiky, který v květnu předá předsednictví Konference evropských ústavních soudů právě Ústavnímu soudu Moldavské republiky, byl na konferenci zastoupen svým soudcem Davidem Uhlířem, který nechyběl mezi pozvanými řečníky a který své kolegy i ostatní účastníky seznámil s českou zkušeností s daným fenoménem.

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu